Směrnice svazu

Limitující a doporučená kriteria pro jednotlivé pěstební technologie – Integrovanou a ekologickou produkci

Směrnice stanoví limitující a doporučená kriteria pro jednotlivé pěstební technologie – Integrovanou a ekologickou produkci. Jejich dodržováním jsou vázáni všichni členové svazu EKOVÍN o.s. a jsou proto oprávněni používat ochranné známky svazu na svých produktech.

Směrnice jsou otevřeným systémem, který bude v souladu s vědeckotechnickým rozvojem doplňován o nové ověřené poznatky.

Směrnice integrované produkce  jsou zpracovány s přihlédnutím k požadavkům na systémy IP révy vinné, jež pro švýcarské vinohradnictví zpracovali Basler a Murisier (1990) pro rakouské a jež jsou dnes podkladem k mezinárodně kladeným požadavkům na systémy IP révy vinné, které jsou zpracovávány v rámci organizace IOBC.

Směrnice ekologické produkce jsou zpracovány v souladu s požadavky Evropské komise a národních kritérií a vychází také z výsledků a závěrů projektu ORWINE

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

ZPRÁVA č.14

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (8.8.2022 – 14.8.2022) – výskyt

ZPRÁVA č.13

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (1.8.2022 – 7.7.2022 ) –

Ekovín boční panel