Předsednictvo a výkonný výbor

Předsednictvo Ekovínu tvoří výkonný výbor, předseda kontrolní komise Ekovínu a zástupci členů Ekovínu. Počet a složení delegovaných zástupců stanoví Jednací řád Ekovínu. Předsednictvo se za svoji činnost zodpovídá valné hromadě Ekovínu. Výkonný výbor Ekovínu tvoří předseda, místopředseda a tajemník. Předsedu a místopředsedu volí valná hromada Ekovínu, tajemníka jmenuje a odvolává předsednictvo Ekovínu. Výkonný výbor se za svou činnost zodpovídá předsednictvu Ekovínu.

Předseda: Ing. Milan Hluchý, PhD. 
Místopředseda: Ing. Petr Ackermann 
Tajemník: Ing. Richter Tomáš 
Členové představenstva:

Ing. Marcinčák Petr

Ing. Michal Mlejnek 

Ing. Tomáš Martinec

Ing. Ondřej Veselý

Ing. Miroslav Florián

p. Marek Vbíral

Ing. Martin Vrabec

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

ZPRÁVA č.14

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (8.8.2022 – 14.8.2022) – výskyt

ZPRÁVA č.13

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (1.8.2022 – 7.7.2022 ) –

Ekovín boční panel