Orgány svazu

Valná hromada je nejvyšším orgánem Ekovínu. Tvoří ji členové nebo delegovaní zástupci členů Ekovínu. Počty a složení delegovaných zástupců stanoví Jednací řád Ekovínu.

Předsednictvo a výkonný výbor

Revizní komise

Kontrolní komise

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

ZPRÁVA č. 19

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (12.9.2022 – 18.9.2022) Hlavní témata:

Ekovín boční panel