Projekty

Projekt Zlínský kraj

Zavedení systému Integrované produkce do vinohradnictví Zlínského kraje Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje uzavřené mezi Zlínským krajem (dále ZLK) a Svazem integrované produkce hroznů a vína (dále SIPHV) byly v souladu s Plánem rozvoje kraje, Koncepcí rozvoje vinařství České republiky, poskytnuty finanční prostředky ZLK, které byly využity k rozšíření integrované …

Projekt Zlínský kraj Pokračovat ve čtení »

Projekt Jihomoravský kraj

Vytvoření sítě meteostanic v okresech Hodonín a Brno – venkov Na základě smlouvy (Event.č. 88/2003/OŽPZ) o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené mezi Jihomoravským krajem (dále JMK) a Svazem integrované produkce hroznů a vína (dále SIPHV) byly dne 21.11.2003 v souladu s Plánem rozvoje kraje, Koncepcí rozvoje vinařství České republiky, poskytnuty finanční prostředky JMK, které byly využity …

Projekt Jihomoravský kraj Pokračovat ve čtení »

Projekt PHARE CZ 9801/0501

Jižní Morava – Rozvoj vinohradnictví Zavedení systému poradenství v ekologicky orientovaných technologií  vinohradnictví na jižní Moravě. V roce 2000 byl na okresech Břeclav a Znojmo realizován projekt PHARE CZ 9801/0501 Jižní Morava – rozvoj vinařství. V rámci tohoto projektu byl vybudována síť 45 automatických meteorologických stanic s počítači vybavenými softwarem na prognózu a signalizaci chorob ve vinicích. Tyto …

Projekt PHARE CZ 9801/0501 Pokračovat ve čtení »

Projekt PHARE „INTERPRISE“

Závěrečná zpráva pilotního projektu Integrovaná produkce révy vinné na Jižní Motavě – vytvoření podmínek pro čerpání podpory ze strukturálních fondů EU Úvod V součastném zemědělství se významně rozvíjí trendy ekologicky orientovaných sytémů hospodaření – biozemědělství a integrovaná produkce. S touto změnou pohledu přichází logicky i změna priorit v podpoře zemědělství směrem k jeho mimoprodukčním funkcím a to se projevuje …

Projekt PHARE „INTERPRISE“ Pokračovat ve čtení »

Projekt VINOENVI – ekologické vinohradnictví a biodiverzita

Program přeshraniční spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 Vymírání volně žijících druhů rostlin a živočichů je chápáno jako problém současného lidstva. V rámci střední Evropy došlo k nejvýraznějšímu poklesu biodiverzity v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině. Příčinou vymírání je nedostatek vhodných biotopů v krajině a vystavení chemizaci ze zemědělské prvovýroby. Při studiu biodiverzity …

Projekt VINOENVI – ekologické vinohradnictví a biodiverzita Pokračovat ve čtení »

Projekt ECOWIN

Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví Program přeshraniční spolupráce RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 PARTNEŘI PROJEKTU      Spolky ekologicky a integrovaně hospodařících vinařů v Rakousku a Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vínao.s. EKOVÍN (Brno, ČR).      Jako strategičtí partneři byli osloveni a projevili zájem o spoluúčast a podporu projektu lokální vinařské spolky, organizace ochrany přírody, …

Projekt ECOWIN Pokračovat ve čtení »

Projekt okresní agreární komory Hodonín a Trenčínské regionální rozvojové agentury

Vážení zástupci zemědělských svazů, dovolujeme si Vás kontaktovat v souvislosti s projektem Okresní agrární komory Hodonín a Trenčínské regionální rozvojové agentury:  „Konkurenceschopné česko-slovenské zemědělství“, který má za cíl zvýšit konkurenceschopnost pohraničí, a to cestou zintenzivnění spolupráce mezi podniky zemědělské sféry z obou stran hranice. Naší hlavní činností je najít Vám ze slovenské strany nové a …

Projekt okresní agreární komory Hodonín a Trenčínské regionální rozvojové agentury Pokračovat ve čtení »

PROJEKT COMENIUS REGIO

Projekt obsahuje výměnu zkušeností mezi učiteli odborného výcviku ve smyslu trvale udržitelného zemědělství a poté se budou  učitelé, odborníci a studenti podílet  na rozšiřování informací o zemědělské profesi a kvalitě potravin. Zlepšení kvality potravin souvisí se zlepšením zemědělství a rozvojem bio zemědělství. Současní studenti odborných zemědělských škol se stanou budoucími zemědělci. Oni jsou ti, kteří …

PROJEKT COMENIUS REGIO Pokračovat ve čtení »

Projekt Sondar CZ – AT

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Půda je základem pro veškerý život na Zemi a poskytuje přes 90% naší potravy. Půda je však mnoha vlivy ohrožena: Výstavba a přílišné vytěžování úrodných oblastí a naopak zanedbávání a opomíjený neúrodných regionů patří k hlavním nepříznivýmm vlivům. Všeobecné povědomí obyvatel o půdě se vytrácí, případně už neodpovídá skutečnosti. Půda je živý systém, který …

Projekt Sondar CZ – AT Pokračovat ve čtení »

Prezentace biovín Strahov 2017

Ekovín uspořádal dne 18. května 2017 v pražském Strahovském klášteře druhý ročník prezentace vín z ekologické produkce. V krásných historických prostorách letního refektáře se představilo hned devět vinařství. Pozvaní hosté měli možnost ochutnat vína od společností Rodinné vinařství Pavel Binder, Sekt Jan Petrák, Templářské sklepy Čejkovice, Vinařství Gotberg, Vinařství Krásná hora, Vinařství NEPRAŠ & Co., Vinné sklepy …

Prezentace biovín Strahov 2017 Pokračovat ve čtení »