Směnný kurz pro rok 2024, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.

Pro výpočet sazeb u intervencí Strategického plánu SZP, na které byla podána žádost o dotaci v roce 2024, platí směnný kurz ve výši 24,724 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro:

  • Agroenvironmentálně-klimatická opatření podle nařízení vlády č. 80/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů,
  • Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
  • Dobré životní podmínky zvířat podle nařízení vlády č. 70/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací podle nařízení vlády č. 64/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zalesňování zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 63/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů,
  • Agrolesnictví půdy podle nařízení vlády č. 140/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  • Lesnicko-environmentální platby podle nařízení vlády č. 140/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění lesnicko-environmentální platby, ve znění pozdějších předpisů,
  • Oblasti s přírodními omezeními podle nařízení vlády č. 61/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními, a
  • Natura 2000 na zemědělské půdě podle nařízení vlády č. 62/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam