EKOVÍN prezentoval svůj program v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie – CZ PRES

zhlediska ekologického přístupu k pěstování révy vinné a výrobě vín patří Česká republika společně se zeměmi, jako je Německo nebo Rakousko, k evropským lídrům. V rámci českého předsednictví Rady Evropské unie proto Svaz EKOVÍN představuje svoje aktivity a činnost zástupcům z celé Evropy. Členové Svazu EKOVÍN mají tím pádem možnost prezentovat špičkovou úroveň tuzemského vinařství a vinohradnictví na evropské úrovni.

„V našem sektoru vinařství a vinohradnictví má ekologický přístup dvě výrazné hodnoty – ve vinicích (vinohradnictví) je to především ochrana životního prostředí a ve sklepě (enologii) pak z takto připravených hroznů vytvářet špičková vína. Jsme proto moc rádi, že máme možnost na evropské úrovni prezentovat EKOVÍN a jeho členy nejen z hlediska ekologického, ale také jako značku pro vína mimořádné kvality, která již dnes a rozhodně v budoucích letech bude rozhodující pro udržení konkurenceschopnosti našich vín, k čemuž ekologické = harmonické vinohradnictví významnou měrou přispívá,“ říká Tomáš Richter za Svazu EKOVÍN.

Agendu konkrétních akcí Svazu EKOVÍN, které ještě více přispějí k lepšímu povědomí o ekologickém hospodaření v České republice, naleznete níže.

12. 9. 2022 – Setkání ředitelů národních strategických plánů SZP v rámci CZ PRES. Konferenční část programu se bude věnovat Společné zemědělské politice a strategickým plánům SZP.

5. 10. 2022 – Setkání ambasadorů v ekologickém zemědělství v rámci CZ PRES. Setkání zástupců jednotlivých členských států (ambasadorů) ekologického zemědělství za účelem sdílení zkušeností s rozvojem ekologického zemědělství a hledání dalších cest rozvoje tohoto sektoru.

18. 10. 2022 – Setkání rostlinolékařských úředníků (COPHS) v rámci CZ PRES. Zasedání pracovní skupiny Komise pro hlavní rostlinolékařské úředníky (COPHS). Jedná se o aktuální a důležité otázky v oblasti ochrany proti škodlivým organismům rostlin.

26. 10. 2022 – Setkání zástupců ministerstev životního prostředí v rámci CZ PRES

Zdroj: WINE & Degustation

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

Zpráva č.19

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (11.9.2023 – 17.9.2023) Vážení pěstitelé,

Zpráva č.18

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (4.9.2023 – 10.9.2023)