Ocenění pro Milana Hluchého

Předseda svazu EKOVÍN se stal dne 28.9.2022 laureátem Stříbrných medailí předsedy Senátu Parlamentu ČR, který takto ocenil práci M. Hluchého.

Ing. Milan Hluchý, Ph.D.

Entomolog, zakladatel a předseda spolku Ekovín, který sdružuje ekologická vinařství. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, už od dětství se věnuje entomologii. V osmdesátých letech a začátkem devadesátých let pracoval na odboru karantény a ochrany rostlin Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně, kde založil a vedl biologickou laboratoř. Napsal přes 50 publikací o biologické ochraně rostlin, publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech. Ekologickou ochranu rovněž externě přednáší na Mendelově univerzitě v Brně a na Weinbauschule Krems v Rakousku. Pracuje také v několika společnostech, které se specializují na vývoj, výrobu či aplikaci prostředků a systémů ekologické ochrany rostlin v zemědělství a lesnictví. Svou činností výrazným způsobem přispívá k přechodu na ekologické zemědělství a lesnictví nejen u nás, ale i na Slovensku, v Maďarsku, Polsku či ve Vietnamu, jižní Africe a v dalších zemích.

Zdroj: Senát ČR

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam