Online verze metodické brožury

„Management druhově bohaté bylinné vegetace vinic – výsledky výzkumu„

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam