ZPRÁVA č.11

Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné – Jižní Morava ( 18.7.2022 – 24.7.2022 )

Hlavní témata:

Další škůdci
Obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam