ZPRÁVA Č.18

18. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava  v 35. týdnu  ( 6.9.2010 – 12.9.2010 )

CHOROBY

Plíseň révy

V současné době podle lokalit a odrůd probíhá fáze zrání.

Nebezpečí napadení hroznů již nehrozí.

Další ošetření není potřebné.

Po většinu minulého období bylo relativně méně příznivé počasí pro šíření patogenu (vydatné deště, avšak nižší teploty).

Po srážkách a rosách v minulém období došlo lokálně k dalšímu šíření choroby na zálistcích a vrcholcích letorostů.

Podle předpovědi bude po většinu tohoto období chladné počasí s vydatnějšími dešťovými srážkami uprostřed období.  K dalšímu šíření na mladých listech může dojít pouze na lokalitách s vydatnějšími srážkami nebo déletrvající rosou.

Nadále věnujte plnou pozornost ochraně mladých výsadeb. Za vhodného počasí pro šíření choroby je třeba nadále používat kombinované přípravky a volit spodní hranici doporučeného intervalu mezi ošetřeními.

Padlí révy

Skončilo nebezpečí dalších infekcí bobulí, nadále trvá možnost šíření na listech a letorostech. Pokud v období počátku zrání (zaměkání) dojde k novému projevu choroby na hroznech, jde o manifestaci dřívějších infekcí.

Další ošetření není potřebné.

Po většinu tohoto období bude podle předpovědi chladné počasí s vydatnějšími srážkami uprostřed období, méně vhodné pro patogen.

Šedá hniloba hroznů révy

I u pozdních odrůd nastoupila fáze počátku zrání (zaměkání) hroznů. Od fáze počátku zrání začíná období zvýšené citlivosti hroznů k infekci a je prováděno první cílené ošetření porostů náchylných odrůd.

Dle předpovědi v tomto období budou především ve střední části vhodné podmínky pro patogen (každý vydatnější déšť vede k fruktifikaci patogenu a vytváří infekční prostředí).  K infekcím dochází především při ovlhčení, na teplotu nemá patogen vyhraněné požadavky, šíří se i za relativně chladného počasí.

Na počátku tohoto období by mělo být dokončeno první ošetření náchylných pozdních odrůd proti šedé hnilobě.

Pokud bude ošetřováno proti šedé hnilobě 1x, lze použít kterýkoliv z doporučených přípravků Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC (OL 21 dnů), Thiram Granuflo (OL 28 dnů) nebo Teldor 500 SC (OL 14 dnů), případně Solfobenton DC (OL 10 dnů) a Trichodex.

V případě předpokládaných dvou, případně více ošetření, upřednostněte pro první ošetření přípravek Thiram Granuflo nebo Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC. Pro případné další ošetření je vhodný především Teldor 500 SCpoužít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC

Biologický přípravek Trichodex lze použít bez omezení počtu ošetření.

Pokud dojde od fáze počátku zaměkání k praskání bobulí (nadměrný příjem vody, pozdní napadení padlím a následný nadměrný příjem vody) nebo k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně provést ošetření proti hnilobám.

Upozorňujeme na ukončenou registraci přípravku Rovral Flo, použití bylo možné jen do 30.7. 2010!    

Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů!

Přípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě.

Při stanovení termínu ošetření ve fázi počátku zrání (zaměkání) zohledněte dobu účinnosti předchozího ošetření fungicidem se současnou (Melody Combi 65,3 WG ) nebo vedlejší účinností proti šedé, případně bílé hnilobě hroznů (Cabrio Top, Discus, Fantic F, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Pergado F, Quadris, Quadris Max, Ridomil Gold Combi Pepite, Zato 50 WG).  

Výskyty šedé hniloby významně podporují zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy).

Významnou součástí ochrany proti šedé hnilobě hroznů jsou preventivní pěstební opatření. Především je třeba zajistit vzdušnost porostu a keře (úplné provedení zelených prací včetně odlistění zóny hroznů, odlistění je třeba provést nejpozději 4-5 týdnů před předpokládanou sklizní hroznů)! Na lokalitách, kde doposud nebylo provedeno, doporučujeme dokončit odlistění zóny hroznů.

Dodržujte doporučení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísně šedé jsou ohroženy

  • Anilinopyrimidiny (střední riziko vzniku rezistence) – Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC. V rámci skupiny cross-rezistence.
  • Hydroxianilidy [SBI fungicidy skupina III] (nízké až střední riziko vzniku rezistence) – Teldor 500 SC.

Základní opatření k oddálení vzniku rezistence

  • Dodržovat doporučený počet ošetření v průběhu vegetace
  • Střídat přípravky s odlišným mechanizmem působení
  • Používat preventivně
  • Dodržovat doporučení k použití včetně dávky

Anilinopyrimidiny – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 1x (při 3 a více ošetřeních proti šedé hnilobě max. 2x).

Hydroxianilidy (fenhexamid) – maximální počet ošetření během vegetace 2x.

Informace

Svaz  vinařů ČR, o.s. i Ekovín, o.s. požádal Mze ČR, vzhledem k letošnímu mimořádnému průběhu počasí a ohrožení porostů plísní révy, o povolení vyššího počtu ošetření proti plísni révy (výjimka z Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., v platném znění).

Podle stanoviska MZe ČR výjimka není možná.

Stanovisko je uvedeno na internetových stránkách Ekovínu, Svazu integrované a ekologické produkce, o.s.. 

Je třeba učinit všechny opatření, aby byl dodržen stanovený počet ošetření. Jednou z možností je použití kombinovaných fungicidů proti padlí révy se současnou účinností na plíseň révy (Cabrio Top, Quadris Max) nebo proti šedé hnilobě se současnou účinností na plíseň révy (Melody Combi 65,3 WG). Omezení se nevztahuje na použití pomocných a dalších prostředků na ochranu rostlin (například proti plísni révy Alginure, Myco-Sin VIN).         

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:

PřípravekÚčinná látkaObsah CuDávka přípravku (kg/ha x l/ha)Dávka Cu (g/ha)Přípustný počet ošetření
Aliette Bordeauxoxichlorid Cu(+fosetyl- Al)250 g/kg4 kg10002
Cuproxat SCzásaditý síran Cu190 g/l5 l9502
Champion 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffarooxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffaro Microoxichlorid Cu375 g/kg1,75 kg 3,50 kg656,21312,51-2 **(2x do 2,6 kg)
Flowbrixoxichlorid Cu380 g/l1,25-1,52,5-3,0 l475-720950-11401-2(2x do 2,6 l)
Funguran-OH 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Kocide 2000hydroxid Cu35%2,5-3,75 kg875-13151-2(2x do 2,8kg)
Kuprikol 50oxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Kuprikol 250 SCoxichlorid Cu25%6-8 l1500-20001 *
Ridomil Gold Plus 42,5 WPoxichlorid Cu +(metalaxyl-M)400 g/kg3,5 – 4 kg1400-16001 *

*  Přípravky s vyšším obsahem mědi  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.

** Přípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x při snížené dávce do 2,6 kg/ha;

    i tato dávka zajistí dobrou účinnost. Při jiném uspořádání dávkování je třeba

    respektovat celkovou dávku 5,2 kg/ha/rok.

Upozorňujeme, že podle Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. v platném znění, příloha 8, ad B) Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (réva vinná) nelze v systému agroenvironmentálních opatření, podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí, titul integrovaná produkce použít následující účinné látky, obsažené v přípravcích:

alpha-cypermethrin – Vaztak 10 EC, Vaztak 10 SC,

bifenthrin – Talstar 10 EC (ukončena registrace k 30.5.2010)

carbofuran – nemá registraci pro révu

cypermethrin – nemá registraci pro révu

deltamethrin – Decis Mega, Decis Flow 2,5, Decis 15 EW, Decis EW 50

dichlobenil – Casoron G 

dimethoate – nemá registraci pro révu

diquat-dibromide – Reglone, Agri Diquat – 200 SL*, KeMiChem-Diquat 200 SL*, KeMiChem-Diquat-I 200 SL*, QLONE*, RC-Diquat 200 SL*, RealChemie-Diquat 200 SL*,   REGO*, Regular 200 SC*

fenazaquin – Magus 200 SC

fenithrothion – Sumithion Super (ukončeno použití)

fenproximate – nemá registraci pro révu

chlorpyrifos-methyl – Reldan 40 EC

chlorpyrifos – Oleoekol (Aliekol – ukončeno použití)

chlorothalonil – nemá registraci pro révu

lambda-cyhalothrin – Karate se Zeon technologií 5 SC, Karate 2,5 WG, KeMiChem-Lamdacyhalothrin 50 SC*, KeMiChem-Lamdacyhalothrin-I 50 SC*,

RC-Lambdacyhalothrin 50 SC*, Karate Zeon 050 SC*

paraquat – Gramoxone (ukončeno použití)

pirimiphos-methyl – nemá registraci pro révu

propyzamide – Kerb 50 W, KeMiChem-Propyzamid 50 W*, Prozamid 50 WP*

pyrethrin (směs přírodních pyrethrinů) – nemá registraci pro révu

terbuthylazin – Folar 525 FW (ukončeno použití)

triazamate – nemá registraci pro révu

zeta-cypermethrin – Fury 10 EW, Frontess 10 EW, KeMiChem-ZETA-CYPERMETHRIN 100 EW*

* dovoz souběžného přípravku dle § 53, zák. č. 326/2004 Sb., v platném

  znění. 

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam