ZPRÁVA Č.10

Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné – Jižní Morava ( 11.7.2022 – 17.7.2022 )

Hlavní témata:

Další škůdci
Obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

ZPRÁVA č.14

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (8.8.2022 – 14.8.2022) – výskyt

ZPRÁVA č.13

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (1.8.2022 – 7.7.2022 ) –

Ekovín boční panel