ZPRÁVA Č. 3

CHOROBY

Plíseň révy

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) byla ve vinařské oblasti Morava splněna v průběhu prvního týdne května (na sledovaných lokalitách 1.5.–5.5.)

V letošním roce došlo k velmi časnému splnění podmínek zralosti oospor. Příčinou bylo teplé počasí v průběhu ledna a mimořádně teplé periody v průběhu dubna.

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek pro primární infekci (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne

pod 10(13) °C a minimální teplota pod 8 °C) k prvním primárním infekcím.

Ke splnění podmínek primární infekce mohlo dojít na teplejších lokalitách při lokálních srážkách v průběhu prvního víkendu května.

Na počátku období bude dle předpovědi teplé počasí s lokálními srážkami bouřkového charakteru, ve druhé polovině období se ochladí a budou četnější srážky. Na lokalitách s vydatnými srážkami může docházet ke klíčení oospor a k primárním infekcím.  

K významnějšímu šíření choroby může dojít až po 2–3x opakovaném splnění podmínek primární infekce. 

Tam, kde byly splněny v minulých obdobích podmínky pro primární infekce, je třeba pokračovat na rizikových lokalitách ve sledování prvních výskytů choroby (inkubační doba při teplotě 14 °C – 10 dnů, při teplotě 18 °C – 16 dnů).

Zahájení ošetřování by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím k průběhu splnění podmínek pro primární infekce, případně při zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrny srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně v týdenním intervalu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek.

Ošetření se provede, pokud se křivka sumy týdenních úhrnů srážek dostane do oblasti kalamitního výskytu (nad křivku A) nebo při zjištění prvního výskytu choroby.

Kritická hodnota sumy týdenních úhrnů srážek ke dni 22.5. pro dosažení oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nad křivkou B) je 42 mm a pro dosažení oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) je 73 mm.

K 21.5. se křivka sumy týdenních úhrnů srážek na všech sledovaných lokalitách nachází v oblasti nekalamitního výskytu.

V tomto období není potřebné ošetřovat proti plísni révy.

Padlí révy

V letošním roce není předpoklad početných primárních výskytů.

Primární výskyty představují napadené letorosty, které vyrostly z oček, v nichž patogen přezimoval. Předpokladem početných primárních výskytů je časný a silnější výskyt choroby v předchozím roce a dobré přezimování patogenu (propagule patogenu v očkách ničí teploty pod -15 °C).

V loňském roce byly poměrně pozdní a všeobecně slabé výskyty padlí révy, takže nemohlo dojít k početným infekcím spodních oček na letorostech, která zůstávají po řezu na tažních a mrazy v průběhu zimy na všech lokalitách poklesly pod -15°C.

Na základě těchto skutečností doporučujeme vynechat ošetření ve fázi 5–6 vyvinutých listů a zahájit ošetřování proti padlí až v období krátce před květem révy.

Na počátku období bude dle předpovědi teplé počasí s lokálními srážkami bouřkového charakteru, ve druhé polovině období se ochladí a budou četnější srážky. Podle předpovědi počasí budou příznivější podmínky pro patogen pouze v první polovině období.

V tomto období není potřebné ošetřovat proti padlí révy.

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Hálčivec révový

Na více lokalitách byly zjištěny výskyty škůdce. Nadále sledujte výskyty.

Tam kde bylo zjištěno významné poškození (chlorotická skvrnitost a deformace listů, nestejnoměrný růst letorostů) a nebylo dosud ošetřeno je třeba napadené porosty co nejdříve ošetřit specifickým akaricidem (Omite 570 EW – registrace ukončena, použití do 31.12.2012, Sanmite 20 WP). Ošetření musí být provedeno za vyšších teplot (Omite 570 EW nad 18 °C, Sanmite 20 WP nad 16 °C).

Na počátku tohoto období budou příznivé podmínky pro použití specifických akaricidů.

Přípravek Magus nelze v systémech integrovaného pěstování révy použít!

Obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný

Počátek letu motýlů 1. generace nastal na sledovaných lokalitách v posledním týdnu dubna. Významná letová aktivita byla zaznamenána v prvním týdnu května, toto období bylo pravděpodobně vrcholem letové aktivity motýlů první generace.

Proti první generaci se ošetřují jen významně ohrožené porosty (pravidelný silný výskyt), zpravidla stačí jedno ošetření.

V současné době je ještě možno použít, zejména v chladnějších lokalitách, ekologicky přijatelné přípravky (Integro, Steward 30 WG, SpinTor), které se aplikují 8–10(14) dní po vrcholu letu.

FYZIOLOGICKÉ  PORUCHY, POŠKOZENÍ

Poškození mrazem

V závěru minulého období (18.5.) došlo na některých lokalitách vlivem přízemních mrazů k poškození nebo ke zničení letorostů révy.

U silně poškozených vinic je nejvhodnější ponechat keře bez zásahu spontánně obrůstat. Existují však i doporučení zakrátit tažně na 3-4 očka ke zlepšení obrůstání spodních částí tažňů. Podpůrné prostředky a listová hnojiva je vhodné u těchto vinic použít až na počátku obrůstání keřů. Fungicidní ošetření je zcela zbytečné.

U slabě poškozených vinic je vhodné zvážit aplikaci podpůrných prostředků a listových hnojiv a v případě potřeby provést ošetření co nejdříve.

Tam kde je to možné, je třeba podpořit regeneraci porostů i závlahou.Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách: Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://www.ekovin.cz Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ Galatihttp://www.galati.sk/galati AMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (prognostické grafy – plíseň révová 2011)

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

Zpráva č.19

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (11.9.2023 – 17.9.2023) Vážení pěstitelé,

Zpráva č.18

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (4.9.2023 – 10.9.2023)

Zpráva č.17

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (28.8.2023 – 3.9.2023)