SIGNALIZACE LETU OBALEČŮ VE VINICÍCH – 2016

Signalizace termínu ochrany vinic proti obalečům (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

SIGNALIZACE TERMÍNU OCHRANY VINIC PROTI OBALEČŮM I. GENERACE

Signalizační zprávy

16.07.2016 Signalizační zpráva IV – 2. generace obalečů – I.

Obaleč mramorovaný a obalečík jednopásný (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

V uplynulém období začal let druhé generace obalečů. O vhodném termínu ošetření proti housenkám druhé generace obalečů budeme informovat

23.5.2106 Signalizační zpráva II.

V minulém období byl zaznamenán pokles letové aktivity samců obalečů. Začátek líhnutí housek obalečů první generace se přepokládá na konci tohoto týdne. Nálet a aktivitu samců obalečů můžete sledovat na: https://www.ekovin.cz/sekce-pro-cleny/prehled-sledovanych-lokalit-2 . V oblastech s velmi silným výskytem je vhodné zvážit aplikaci již proti první generaci housenek. Let první generace je kratší a jedním zásahem lze účinně populaci srazit. O vhodném termínu budete informováni prostřednictvím dalších signalizačních zpráv. Na většině lokalit však bývá ochrana směřována až proti druhé generaci obalečů. V loňském roce byla škodlivost obalečů vyšší než v předchozích ročnících. Je vhodné věnovat těmto škůdcům pozornost.

04.05.2016 Signalizační zpráva I.

Začátek letu 1. generace obalečů – koncem minulého týdne začal na některých lokalitách Jižní Moravy let obalečů EA a LB ve vinicích. Průběh letu můžete sledovat v grafech zde.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam