ZPRÁVA Č. 4

4. SITUAČNÍ ZPRÁVA  OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 22. ( 27.5.2013 – 2.6.2013 )

Ke stažení – 

ZPR4_13.pdf, soubor typu pdf, (343,98 kB)

CHOROBY

Plíseň révy

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) byla ve vinařské oblasti Morava splněna v první dekádě května.

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek pro primární infekci (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne

pod 10 (13) °C a minimální teplota pod 8 °C) k primárním infekcím.

Ke splnění podmínek primární infekce opět došlo tam, kde byly na počátku (úterý) nebo v závěru minulého období (sobota) vydatné dešťové srážky (nad 10 mm).

Další, lokální srážky jsou předpovídány na celé období, vydatnější srážky budou dle předpovědi počátkem druhé poloviny období. V průběhu celého období bude dle předpovědi chladnější počasí, zejména v první polovině období budou velmi nízké noční teploty, které budou limitovat splnění podmínek primární infekce.

V závislosti na splnění podmínek primární infekce je třeba pokračovat ve sledování prvních výskytů choroby, při zohlednění inkubační doby (inkubační doba při teplotě 14 °C: 10 dnů, při teplotě 18 °C: 6 dnů). K významnějšímu šíření choroby dochází za obvyklého průběhu počasí po 2–3x opakovaném splnění podmínek primární infekce. Tato podmínka již byla na většině lokalit splněna.

Další ošetření by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím k  průběhu splnění podmínek pro primární infekce, aktuální předpovědi počasí, případně při zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrn srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně po týdnu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek.

V tomto období se dle metody SHMÚ Bratislava ošetřuje tam, kde se křivka sumy týdenních úhrnů srážek pohybuje v oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A), nebo při zjištění prvního výskytu choroby.

Kritická hodnota sumy týdenních úhrnů srážek ke dni 29.5. pro dosažení oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nad křivkou B) je 53 mm a pro dosažení oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) je 82 mm.

Další upřesnění k využití této metody:

Na lokalitách, kde se křivka sumy týdenních úhrnů srážek pohybuje v oblasti kalamitního výskytu a bylo provedeno ošetření, je třeba další ošetření provést až před předpověděným oteplením a příchodem vydatnějších dešťových srážek, které zajistí splnění podmínek pro primární infekci.

Pro ošetření je nejvhodnější použít kontaktně a preventivně působící fungicid (Antre 70 WG, typ Dithane, Folpan 80 WG, Polyram WG, Manfil 75 WG, Novozir MN 80 New), případně kombinovaný přípravek s obsahem úč.l. fosetyl-Al (Alliette Bordeaux, Cassiopee 79 WG, Profiler, Verita).

Pokud bude ošetřováno až po splnění podmínek primární infekce, je vhodné použít kurativně působící fungicid (především Cassiopee 79 WG, Melody Combi  3–4 dny, Acrobat WG, Fantic F, typ Ridomil 3 dny).   

Optimální je porosty ošetřit preventivně před dalším splněním podmínek primární infekce.

Na lokalitách, kde byly od počátku května méně vydatné dešťové srážky a křivka sumy týdenních úhrnů srážek se pohybuje v oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nebo nekalamitního), je třeba sledovat podmínky pro primární infekce a první výskyty choroby. Pokud bude i na těchto lokalitách ošetřováno, je vhodné upřednostnit kontaktně a preventivně působící fungicid (Antre 70 WG, typ Dithane, Folpan 80 WG, Polyram WG, Manfil 75 WG, Novozir MN 80 New), případně kombinovaný přípravek s obsahem úč.l. fosetyl-Al (Alliette Bordeaux, Cassiopee 79 WG, Profiler, Verita).

Z kontaktně a preventivně působících fungicidů je vhodný především přípravek  Folpan 80 WG, který zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezuje výskyt šedé hniloby květenství a neomezuje populace dravého roztoče T. pyri. 

Při rozhodování o potřebě ošetření je třeba vždy přihlédnout k aktuální předpovědi počasí.

Padlí révy

V letošním roce není předpoklad početných primárních výskytů.

Primární výskyty představují napadené letorosty, které vyrostly z oček, v nichž patogen přezimoval, primární výskyty jsou zdrojem sekundárního šíření. Předpokladem početných primárních výskytů je časný a silnější výskyt choroby v předchozím roce a dobré přezimování patogenu (propagule patogenu v očkách ničí teploty pod -15 °C).

V loňském roce byly pozdní a všeobecně slabé výskyty padlí révy, takže nemohlo dojít k početným infekcím spodních oček na letorostech, která zůstávají po řezu na tažních. Na základě této skutečnosti doporučujeme vynechat ošetření ve fázi 5-6 vyvinutých listů a zahájit ošetřování proti padlí až v období krátce před květem révy.

V průběhu celého minulého období byly a nadále dle předpovědi budou méně příznivé podmínky pro šíření patogenu.

V tomto období není potřebné ošetřovat proti padlí révy.

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Hálčivec révový

Nadále sledujte výskyty.

Pokud bylo zjištěno významné poškození (chlorotická skvrnitost a deformace listů, nestejnoměrný růst letorostů), měly by být napadené porosty ošetřeny specifickým akaricidem. V současné době je v IP povolen pro použití proti hálčivci révovému pouze přípravek Sanmite 20 WP. V závěru tohoto období by bylo možné provést (pokud nebylo dosud provedeno) opakované ošetření silně napadených porostů. Ošetření musí být provedeno za vyšších teplot (nad 16 °C). 

Přípravek Magus  (ukončena registrace, použití pouze do 31.5.2013 !) nelze v systémech integrovaného pěstování révy použít!

Vlnovník révový

Na dalších lokalitách byly zjištěny silnější ohniskové výskyt škůdce.

Doporučujeme sledovat výskyt a označit místa silného napadení. Tyto porosty nebo ohniska výskytu by měla být v příštím roce na jaře ošetřena polysulfidem vápníku a následně specifickým akaricidem (Sanmite 50 WP). 

Účinnost ošetření v tomto období již není dostatečná.

Obalečík jednopásný a obaleč mramorovaný

Průběh letové aktivity motýlů 1. generace je v letošním roce obecně slabší.

Pravděpodobný vrchol letové aktivity nastal na sledovaných lokalitách koncem první dekády května. V tomto období lze očekávat ukončení letové aktivity motýlů 1. generace.

Proti 1. generaci se ošetřují jen významně ohrožené porosty (pravidelný silný výskyt), zpravidla stačí jedno ošetření.

Vzhledem k průběhu letu již není vhodný termín pro ošetření porostů.

OSTATNÍ INFORMACE

Informace o povolení vyššího počtu ošetření

Mze ČR prodloužilo pro letošní rok platnost úpravy, která umožňuje až 8 ošetření, při sankci za každé další ošetření nad NV č. 79/2007 Sb., v platném znění, nad původně stanovený limit (6 ošetření).

Při 7 ošetřeních bude krácena dotace o 25 % a při 8 ošetřeních o 50 %.

Nad rámec stanoveného limitu je možné použít povolené pomocné prostředky, povolené pro ekologickou produkci. Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://www.ekovin.cz  Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://eagri.cz/public/app/srs_pub/omor/app?service=page/SET(prognózy – Sumy efektivních teplot (SET)http://eagri.cz/public/app/srs_pub/omor/app?service=external/Popisy&sp=SCH&sp=SChorobyhttp://eagri.cz/public/app/srs_pub/omor/app;jsessionid=49AB65243E9603B287E65A07C0C94F53?service=external/Popisy&sp=SS&sp=SSkudci(popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-od-2011/Galatihttp://www.galati.sk/galatiAMET – sdružení Litschmann & Suchý s.r.o.http://www.amet.cz (škodliví činitelé – réva)Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P9_0_Predpovedi/P9_1_Pocasi/P9_1_1_Cesko/P9_1_1_3_Tydenni&last=false(týdenní předpověď počasí)

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam