ZPRÁVA Č. 1

1. SITUAČNÍ ZPRÁVA  OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 19.  ( 6.5.2013 – 12.5.2013 )

Ke stažení – 

ZPR1_13.pdf, soubor typu pdf, (205,5 kB)

CHOROBY

Plíseň révy

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) byla ve vinařské oblasti Morava postupně splněna v průběhu tohoto týdne (např. Dyjákovice 6.5.; Kobylí, Brno 7.5.)

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek pro primární infekci (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne

pod 10 (13) °C a minimální teplota pod 8 °C) k prvním primárním infekcím.

Ke splnění podmínek primární infekce by mohlo dojít při předpověděných lokálních srážkách v závěru tohoto týdne. V průběhu příštího období by podle předpovědi mělo dojít k výraznému ochlazení, kdy minimální teploty poklesnou pod 8 °C.

Tam, kde budou v tomto období splněny podmínky pro primární infekce, je třeba zahájit na rizikových lokalitách při zohlednění inkubační doby sledování prvních výskytů choroby (inkubační doba při teplotě 14 °C: 10 dnů, při teplotě 18 °C: 6 dnů). K významnějšímu šíření choroby dochází zpravidla až po 2–3x opakovaném splnění podmínek primární infekce. 

Zahájení ošetřování by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím k  průběhu splnění podmínek pro primární infekce, případně při zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrn srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně po týdnu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek.

V tomto období se dle metody SHMÚ Bratislava ošetřuje pouze v případech, kdy se křivka sumy týdenních úhrnů srážek dostane do oblasti kalamitního výskytu (nad křivku A), což by mohly být některé oblasti s vydatnými dešťovými srážkami v průběhu minulého týdne (především část okresu Hodonín), nebo při zjištění prvního výskytu choroby.

Při rozhodování o potřebě ošetření je třeba přihlédnout k aktuální předpovědi počasí.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu počasí by měly být pro první ošetření upřednostněn kontaktně a preventivně působící fungicid (Antre 70 WG, typ Dithane, Folpan 80 WG, Polyram WG, Manfil 75 WG, Novozir MN 80 New).

Z kontaktně a preventivně působících fungicidů jsou vhodný především přípravek  Folpan 80 WG, který zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče T. pyri. 

Pokud by na lokalitách s dosavadními vydatnými srážkami následovaly (část okresu Hodonín) opět další vydatné deště, je vhodné použít k prvnímu ošetření kombinovaný přípravek, především s obsahem úč.l. fosetyl-Al (Alliette Bordeaux, Cassiope 79 WG, Profiler, Verita).

Padlí révy

V letošním roce není předpoklad početných primárních výskytů.

Primární výskyty představují napadené letorosty, které vyrostly z oček, v nichž patogen přezimoval, primární výskyty jsou zdrojem sekundárního šíření patogenu. Předpokladem početných primárních výskytů je časný a silnější výskyt choroby v předchozím roce a dobré přezimování patogenu (propagule patogenu v očkách ničí teploty pod -15 °C).

V loňském roce byly poměrně pozdní a všeobecně slabé výskyty padlí révy, takže nemohlo dojít k početným infekcím spodních oček na letorostech, která zůstávají po řezu na tažních. Na základě této skutečnosti doporučujeme vynechat ošetření ve fázi 5-6 vyvinutých listů a zahájit ošetřování proti padlí až v období krátce před květem révy.

V případě změny podmínek zapříčiněné déletrvajícími optimálními podmínkami pro šíření patogenu budete včas informováni.

V tomto období není potřebné ošetřovat proti padlí révy.

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Hálčivec révový

Sledujte výskyty.

Pokud je zjištěno významné poškození (chlorotická skvrnitost a deformace listů, nestejnoměrný růst letorostů), je třeba napadené porosty co nejdříve ošetřit specifickým akaricidem.  V současné době je v IP povolen pro použití proti hálčivci révovému pouze přípravek Sanmite 20 WP. Při silném výskytu by mělo být ošetření cca po 14 dnech opakováno. Ošetření musí být provedeno za vyšších teplot (nad 16 °C).

Přípravek Magus  (ukončena registrace, použití do 31.5.2013 !) nelze v systémech integrovaného pěstování révy použít!

Obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný

Počátek letu motýlů 1. generace nastal na sledovaných lokalitách v závěru posledního týdne dubna. Průběh letové aktivity je v letošním roce slabší.

Vzhledem k předpověděnému ochlazení v příštích dnech nelze očekávat nárůst letové aktivity.

Opětovný nárůst výskytu motýlů 1. generace může být až při dalším oteplení.

Proti první generaci se ošetřují jen významně ohrožené porosty (pravidelný silný výskyt), zpravidla stačí jedno ošetření.

Sledujte a vyhodnocujte let motýlů a podle jeho průběhu a zvoleného přípravku stanovte termín případného ošetření.  

Termín ošetření by měl být diferencován podle použitého přípravku. Regulátory růstu a vývoje členovců (Dimilin 48 SC, Insegar 25 WP) je optimální použít na počátku významného letu, biologické přípravky (typ Biobit) 3-5 dní po vrcholu letu a ostatní ekologicky přijatelné přípravky (Coragen 20 SC, Integro, Steward 30 WG, SpinTor) 8-10(14) dní po vrcholu letu. 

Biobit nepoužívejte při teplotách pod 16 oC, optimální účinnost je při teplotách nad 18 oC. 

Ostatní informace

Informace o povolení vyššího počtu ošetření

Mze ČR prodloužilo pro letošní rok platnost úpravy, která umožňuje až 8 ošetření, při sankci za každé další ošetření nad NV č. 79/2007 Sb., v platném znění, nad původně stanovený limit (6 ošetření).

Při 7 ošetřeních bude krácena dotace o 25 % a při 8 ošetřeních o 50 %.

Nad rámec stanoveného limitu je možné použít povolené pomocné prostředky, povolené pro ekologickou produkci.Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://www.ekovin.cz Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy) http://eagri.cz/public/app/srs_pub/omor/app?service=page/SET(prognózy – Sumy efektivních teplot (SET) http://eagri.cz/public/app/srs_pub/omor/app?service=external/Popisy&sp=SCH&sp=SChorobyhttp://eagri.cz/public/app/srs_pub/omor/app;jsessionid=49AB65243E9603B287E65A07C0C94F53?service=external/Popisy&sp=SS&sp=SSkudci(popisy ŠO – škůdci; choroby) http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-od-2011/ Galatihttp://www.galati.sk/galatiAMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (škodliví činitelé – réva)

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam