TABULKA POVOLENÝCH MĚĎNATÝCH PŘÍPRAVKŮ 2018

Přehled počtu povolených aplikací v registrovaných dávkách při dodržení stanoveného limitu 3 kg čisté mědi/ha/rok

Podle tohoto přehledu by měly být upřesněny údaje v evidenci o použití přípravků na ochranu rostlin v IP révy.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam