DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VINAŘE – VÝSKYT FYTOPLAZMY ZLATÉHO ŽLOUTNUTÍ RÉVY

Dne 09.05.2022 byly zveřejněny ve sbírce zákonů  tři nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních, která se týkají karanténní choroby révy – zlaté žloutnutí révy.

Mimořádná rostlinolékařská opatření zahrnují insekticidní ošetření proti hlavnímu přenašeči choroby, křísku révovému dle signalizace ÚKZÚZ. Nařízení jsme zveřejnili na webu ÚKZÚZ, poslali datovou zprávou na krajský úřad do Brna, na městské úřady Znojmo, Mikulov a Břeclav a dále na obecní úřady,  a to pro zónu Oleksovičky do obcí Jaroslavice a Slup, pro zónu Bulhary  do Bulhar a Milovic u Mikulova a pro zónu Perná do Perné, Bavor a Klentnice. Chtěli bychom tuto informaci rozšířit mezi co největší množství pěstitelů révy. Z toho důvodu Vás prosím, pokud máte kontakty na pěstitele révy ve vyjmenovaných obcích, abyste jim předali informaci o nařízených opatřeních, aby mohli nařízení splnit. Dále bych Vás chtěla upozornit, že v LPIS je nově vytvořená vrstva (žárovka) „MRO“, kde se zobrazí vymezená území, kterých se jednotlivá nařízení týkají.

Odkazy na jednotlivá nařízení:

Vzhledem k tomu, že velká část vymezeného území v zóně Perná a Bulhary zasahuje do CHKO Pálava, připojuji následující informaci.

Informace pro vinaře na území CHKO Pálava:

Povinnost insekticidního ošetření proti křísku révovému v nárazníkové zóně platí i na území zvláště chráněných území, v tomto případě CHKO Pálava, avšak v souladu se všemi ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ochraně přírody”).  Na pozemky ve II st. CHKO, kde se nesmějí aplikovat přípravky na ochranu rostlin, je potřeba požádat o výjimku podle  § 43 zákona o ochraně přírody  a na pozemky ve III. stupni CHKO, kde nesmí dojít ke „škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů nebo jejich usmrcení“ je nutné žádat o výjimku podle § 56 zákona o ochraně přírody u Správy CHKO Pálava v Mikulově.

Informaci o zlatém žloutnutí révy a nařízených opatřeních a fotografie příznaků na révě a přenašeče – kříska révového.zdroj:Ing. Hana Chrápkováodborný referentOddělění správních procesů v ochraně rostlinÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělskýSekce osiv, sadby a zdraví rostlinOdbor zdraví rostlintř. Těreškovové 2206/38, 734 01 Karviná – MizerovGSM: +420 606 043 480hana.chrapkova@ukzuz.czwww.ukzuz.cz

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam