VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍCH POKUSŮ

Vyhodnocení komplexních pokusů biologické fungicidní (plíseň révová, padlí révové, plíseň šedá) a insekticidní ochrany révy vinné

POZVÁNKA

na seminář Svazu integrované produkce
který se uskuteční

v úterý 12. září 2006 od 10  hod.

ve vinicích firem

Patria Kobylí a.s., Kobylí

Pavel Springer, Bořetice 

a

v prostorách a.s. Partia Kobylí

Program 12. 09. 2006

10.30 – 12,00 –   prohlídka pokusných vinic v Kobylí a v Bořeticích

12.00 – 13.00 –   oběd

13.00 – 14.00 –   Analýza výsledků s biologickou fungicidní ochranou dosažených na všech 4 pokusných lokalitách v ČR (Patria Kobylí, P. Springer, Bořetice, Vinselekt Michlovský, Perná, Eko Hnízdo)

Dr. Uwe Hoffmann,

Internationale Beratung im Ökologischem Weinbau, Geisenheim, BRD.

14.00 – 14.40 –  Ekonomická analýza jednotlivých variant fungicidní biologické ochrany, Účinnost metody „Matení samců obalečů“

Ing. Milan Hluchý, PhDSvaz IPHV

Prosíme Vás  o potvrzení účasti do 6. 9. 2006 na adresu vino.ip@tiscali.cz (vino.ip@worldonline.cz), nebo písemně na adresu Svazu IP. Případné dotazy na tel.: 737/578 081, Ing. T. Richter

Se srdečným pozdravem

Ing. Richter Tomáš

tajemník svazu

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam