VINO ENVI 2007

Od integrované k organické vinohradnické produkci – vytvoření předpokladů pro výrobu špičkových biovín, prezentace moderních technologií umožňujících rentabilní, trvale udržitelnou, certifikovanou produkci hroznů a vín v kvalitě bio

POZVÁNKA NA

Konferenci pořádanou Svazem Integrované produkce hroznů a vína,
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek

Pořadatel:                  Svaz integrované produkce hroznů a vína

Spolupořadatel:        Jihomoravský kraj

                                   Ministerstvo zemědělství České republiky

                                   Město Mikulov

Odborný garant:       Ing. Milan Hluchý, PhD.

                                   Předseda Svazu integrované produkce hroznů a vína v ČR

Záštita:                       hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek

Host:                           ministr zemědělství Mgr. PetrGandalovič

Realizovanou za podpory:

LOGO_VINFOND_2_1.jpg
VZMC.jpg

Místo konání:            sály zámku Mikulov

Termín:                     6.9. – 7.9. 2007

Program:

9.00 – 14.00 hod         

Ochrana révy vinné v organickém vinohradnictví

Ing. M. Hluchý, Ph.DProjekt přechodu od integrovaného k organickému vinohradnictví

Cíle, principy a rozsah projektu

Dr. P. J. Charmillot  (Schweizerische Vorschungsanstalt Changnis, CH)

Principy a vývoj metody matení samců obalečů v révě vinné, švýcarské  

zkušenosti              

Ing. M. Hluchý, PhD.,  Ing. G. László,  Ingc. T. Zoltán, (Biocont Laboratory, Brno CZ, Biocont Magyarországh, Budapešť HU,  Biocont – Biotomal,  Růbaň SK), Dr. M Gross,  Biohelp (Vídeň, A)

Středoevropské zkušenosti s ochranou  komplexu obalečů a plísně šedé 

v systému organického vinohradnictví

Dr. U. Hoffman (Eko-Consult, Geisenheim, D)

Ochrana révy vinné před plísní révovou, padlím révovým a plísní šedou v režimu organického vinohradnictví – principy, prostředky, strategie

DrU. Hoffman  (Eko-Consult, Geisenheim, D),  Ing. M. Hluchý, PhD.  (Biocont Laboratory, Brno CZ)

Výsledky poloprovozních pokusů s fungicidní ochranou evropských odrůd révy vinné v režimu organického vinohradnictví (CZ, SK, HU, 2006, 2007)

Ing. P. Ackermann, CSc. (Státní rostlinolékařská správa, Brno, CZ)

Fytoplazma  Stolbur – bionomie, determinace, ekonomický význam a systém

ochrany v ekologicky orientovaném  vinohradnictví

RNDr. P. Lauterer  (Moravské Zemské Muzeum, Brno)

Bionomie vektorů fytoplazmy stolburu, optimalizace managementu vinic.

14.00 – 15.00 Oběd

15.00 – 17.00  Prohlídka pokusů ve vinicích firem Víno Marcinčák, Novosedly a Vinselekt a.s., Perná

19.00               Degustace vín předních českých, rakouských, maďarských a slovenských vinařů

20.00               Společenský večer (raut, hudba)

7. 9 2007

9.00 – 12.00 hod      

Ing. P. Ackermann, CSc. (Státní rostlinolékařská správa, Brno, CZ)

Fytoplazma  Stolbur – bionomie, determinace, ekonomický význam a systém

ochrany v ekologicky orientovaném  vinohradnictví

RNDr. P. Lauterer  (Moravské Zemské Muzeum, Brno)

Bionomie vektorů fytoplazmy stolburu, optimalizace managementu vinic.

Dr. U. Hoffman, (Eko-Consult, Geisenheim)

Marketingová analýza současných trendů trhu vína se zaměřením na biovína

Prof. RNDr. Z. Laštůvka, CSc.(Mendelova zemědělsko lesnická univerzita, Brno, CZ)

Ing. M. Hluchý, PhD. (Biocont Laboratory, Brno, CZ) 

Ekologické vinohradnictví a biodiverzita zemědělské krajiny

H. Diwald  (Rakousko)  

Praktické zkušenosti s organickou produkcí (produkce, zpracování, marketing)

pozvanka.pdf

ODKAZY 

VINOENVI 2007

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam