SEMINÁŘ – SOUČASNOST A BUDOUCNOST INTEGROVANÉ VINOHRADNICKÉ PRODUKCE

6. March 2012 – 6. March 2012

zveme Vás na Seminář pořádaný svazem Ekovín o.s. na téma Současnost a budoucnost Integrované vinohradnické produkce, který se uskuteční dne 6.3.2012 od 8.45 – 13.30 v v kulturním domě na náměstí ve Velkých Bílovicích. 

Termín: 6.3.2012, od 8.45 – 13.30

Místo:  kulturní dům na náměstí ve Velkých Bílovicích

Vstupné: 

Členové svazu Ekovín o.s. – vstup zdrama, 

Nečlenové Svazu Ekovín: 500,- Kč /osobu

Program:  

8.15 – 8.45    Registrace
8.45 – 9.15    Ing. Petra Ackermann, CSc., Svaz Ekovín

                       Návrh standardu Integrované ochrany révy vinné dle Směrnice              

                       Evropského parlamentu a Rady 2008/128/ES

9.15 – 9.35    zástupce vedení Svazu Ekovín

                       Navrhovaný systém dotací Integrované produkce pro roky 2014 – 2020 

9.35 – 10.20  Dr. Ing. M. Hluchý, Svaz Ekovín

                       Technologie navrhovaných dotovaných opatření (agrotechnika, výživa a

                       ochrana) pro Integrovanou produkci révy vinné v letech 2014 – 2020

10.20 – 10.30 diskuze

10.30 – 10.45 přestávka

10.45 – 11.05 Dr. Carlo Bassanetti, CBC Milano, Itálie

                        IsoLure LB nová generace feromonového lapače obaleče mramorovaného   

11.05 – 12.00 Doc. Ing. Pavel Pavloušek, PhD., ZF MZLU Lednice

                        Určení optimální sklizňové zralosti moštových hroznů

12.00 – 12.30 Dr. Carlo Bassanetti, CBC Milano, Itálie          

                        Zkušensoti s metdou matení samců škodlivých obalečů v Itálii a v ostatních evropských zemích.     

12.30 – 13.30 oběd 

Následuje Valná hromada Svazu integrované a ekologické produkce hroznů Ekovín

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam