POZVÁNKA K PRACOVNÍMU SETKÁNÍ EKOLOGICKY HOSPODAŘÍCÍCH VINAŘŮ

Vážení přátelé, na základě návrhu několika z Vás jsme si dovolili zorganizovat  „Neformálnímu setkání biovinařů jižní Moravy“.

Cílem setkání je jednak iniciovat setkání ekologicky hospodařících vinařů spojené s ochutnávkou Vašich biovín a neformální diskuzí k těmto vínům. Při této příležitosti také chceme iniciovat diskuzi o celém systému ekologického vinohradnictví v jeho současné podobě u nás a v Evropě a o problémech spojených s tímto relativně mladým fenoménem. Podstatnou součástí diskuze budou i Vaše kritické postřehy a náměty v této oblasti. K tomuto, jak věříme příjemnému i užitečnému setkání jsme si dovolili pozvat i několik hostů, kteří nás pak v následném odborném semináři budou informovat o některých aktuálních tématech ekologického vinohradnictví.

    Cílem v žádném případě není zakládat jakoukoli další organizaci, ale skutečně jen výměna informací v neformálním duchu u skleničky velmi dobrého vína.

                                                                                  Na setkání se těší: M. Hluchý

Místo setkání: salonek Motorestu Marcinčák, Mikulov (K vápence 59)     

Předpokládaný program:

Pondělí   30. 3. 2009

 17.30 – 18.30 společná večeře

 18.30 – ??       degustace Vašich a několika zahraničních biovín s komentářem autorů

Dr. Uwe Hofmann (předseda pracovní skupiny pro přípravu Evropské směrnice k biovínům): „Podoba nově připravované evropské směrnice pro výrobu biovín“ (Částečná reakce na spoustu zmatečných informací, které v této oblasti mezi vinaři u nás kolují).

     Pro zájemce (prosím potvrďte dole) je zajištěn nocleh přímo v místě (motorest P. Marcinčáka, Mikulov)  

Úterý 31.3.2009

7.00 – 8.00 snídaně

8.00 – cca 13.00 pracovní seminář

U.  Hofmann: „Analýza roku 2008 v biovinicích střední Evropy (CZ, A, HU, D)“, nové trendy v evropském a světovém biovinařství.

M. Hluchý: „Inovace systému ekologické ochrany evropských odrůd révy vinné pro rok 2009“

A. Vejvodová, MZe ČR.:  „Přechod od IP k ekologickému vinařství – podpora ekologického vinařství ze strany ČR a EU, legislativa, praktická doporučení“, diskuze k tématu

M. Hluchý, W. Hartl (Bio Forschung Austria): Připravovaný přeshraniční projekt (A-CZ-HU-SK) „Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví a optimalizace péče o půdu“.    

cca 13.00 společný oběd, ukončení semináře

     Prosím (naléhavě!) o vyplnění návratky a její zaslání na adresu s.hluchy@biocont.cz abychom mohli zajistit potřebný počet noclehů.

     Náklady spojené s tímto setkáním budou (jak alespoň doufáme) hrazeny z projektu na poradenství v ekologickém vinohradnictví v roce 2009 podaném na MAS Mikulovsko.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam