KURZ UDRŽITELNÉHO VINOHRADNICTVÍ

Vážení, kolegové a kolegyně, vinaři. V rámci patnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost se nám podařilo uspět s projektem, „Kurz udržitelného vinohradnictví“.

Celý kurs je koncipován tak, aby účastníkům – profesionálním vinařům, poskytl ucelený přehled o technologii moderního udržitelného (IP a BIO) vinohradnictví a vinařství na špičkové evropské úrovni a spojoval teorii s praktickými ukázkami probíraných témat. Přednášet budou jak naši, tak zahraniční odborníci. Aby bylo možno těchto cílů dosáhnout, bude počet účastníků kurzu omezen na 20 účastníků, přičemž přednostně budou vybráni ti vinaři, kteří mají zájem i možnost absolvovat všech 8 seminářů.    

Termíny a rámcový program jednotlivých seminářů:

1) 6.3.2012 – Standardy IP révy vinné dle 2008/128/ES, Možnosti dotací IP pro období 2014-2020, Technologie navrhovaných dotačních opatření.
2) 29.5.2012 – Edafon, bylinná vegetace, obaleči, houbové choroby
3) 19.6.2012 – Užitečné organismy, biodiverzita, ochrana přírody, houbové choroby
4) 25.7.2012 – Kořenový systém rostlin, ekologie kořenů, výživa révy, analýzy přístupnosti a obsahu živin
5) 15.8.2012 – Srovnání sklepních technologií konvenční, IP a EZ včetně aktuální legislativy
6) 21.8.2012 – Využití Portálu farmáře pro vinaře se zaměřením na podmínky cross compliance a dotací osy II (LPIS, EPH) 
7) 4.9.2012 – Evropské a interspecifické odrůdy révy vinné, stanovení sklizňové zralosti, mykorhiza, aktuální trendy v technologii zpracování hroznů 
8) 10.9.2012 – Využití Portálu farmáře pro vinaře se zaměřením na podmínky cross compliance a dotací osy II (speciální registry)
9) 26.10.2012 – Využití Portálu farmáře pro vinaře se zaměřením na podmínky cross compliance a dotací osy II (LPIS, EPH), Integrovaná ochrana rostlin, STOLBUR – prevence a ochrana

Účast na kurzu je bezplatná, náklady jsou hrazeny z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

(KRIVANKOVA@EKOVIN.CZ)POSLAT PŘIHLÁŠKU

logo_EU.jpg
PRV_logo.gif

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam