INFORMACE Z VALNÉ HROMADY SVAZU EKOVÍN O.S.

Dne 26.3.2013 se v KD Velké Bílovice uskutečnila valná hromada Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s. EKOVÍN.

Valné hromady se zúčastnily zástupci 85 členských podniků což je 50,3% a byla tak usnášení schopná.

Předseda svazu EKOVÍN o.s. a zástupce MZE (Oddělení strategie environmentálních podpor PRV) představily valné hromadě společný návrh, svazů EKOVÍN a SVČR, managementu podpor integrované ochrany rostlin (réva vinná) pro následující dotační období 2014 – 2020.

Představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku svazu za rok 2012 zpracovanou účetní a auditorskou firmou TAX CONSULTING BRNO spol. s r.o., řádně ověřenou revizní komisí svazu. Závěrka byla na valné hromadě schválena.

Tajemník svazu EKOVÍN o.s. představil návrh plánu činností svazu EKOVÍN o.s. pro rok 2013, ve kterém se nemění tyto základní cíle svazu EKOVÍN o.s.:

Zachování podpor na integrovanou ochranu a ekologickou produkci révy vinné v letech 2014 – 2020
Podpora konkurenceschopnosti členů svazu osvětou a vzděláváním
Realizace národních i mezinárodních projektů

Tajemník také informoval o úspěšné akreditaci svazu EKOVÍN o.s. jako pojistného zprostředkovatele u České Národní Banky a od letošního roku 2013 tak mají jeho členové možnost, na základě kolektivního vyjednávání a rámcových smluv s pojišťovnami, využít výhodnějších sazeb na veškeré svoje pojištění (již platné nebo nově uzavírané).

Plán činnosti byl na valné hromadě schválen.

Na základě návrhu představenstva nejprve schválila navýšení počtu členů představenstva a následně zvolila valná hromada svazu EKOVÍN o.s. nové vedení na období příštích 4 let (2013 – 2016) ve složení:

Předseda: Ing. Milan Hluchý, PhD.

Místopředseda: Ing. Petr Ackermann

Představenstvo:

Doc. Ing. Jiří Kalášek CSc.

Luboš Kudelňák

Ing. Petr Marcinčák

Ing. Jaroslav Osička

RNDr. Jaroslav Staňa

Michal Mlejnek

Ing. Tomáš Martinec


15.4.2013Richter Tomáš

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

Zpráva č.19

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (11.9.2023 – 17.9.2023) Vážení pěstitelé,

Zpráva č.18

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (4.9.2023 – 10.9.2023)