Vlnovník révový

Vlnovník révový  ( Colomerus vitis,  syn . :  Eriophyes vitis ), původce plstnatosti révy

Na mladých lístcích se po vyrašení objevují vypouklé, červené nebo žlutavé puchýřky. Ze spodní strany se v listech v důsledku napadení roztoči vytváří hustá spleť zvětšených trichomů listů révy připomínající plsť (erineum). Později za vegetace může při silném výskytu vlnovníka dojít až k napadení a deformacím květenství. Naše i zahraniční studie prokázaly, že ani silnější napadení listů nesnižuje množství ani kvalitu hroznů. Ochrana by byla potřebná až při extrémně silném napadení, kdy jsou napadány jak listy, tak květenství. Bionomie je obdobná jako u hálčivce révového. Vlnovník révový však za vegetace žije téměř výhradně v erineu. Vlnovník révový je rovněž účinně regulován dravým roztočem T. pyri. Díky svému způsobu života je však dravými roztoči napadán ze všech škodlivých roztočů jako poslední, což ale vzhledem k jeho minimální škodlivosti není důvodem k aplikaci akaricidů. Naopak, jeho mírný výskyt je prvkem stabilizujícím vysoké populační hustoty dravého roztoce T. pyri. V případě nutnosti je v organickém vinohradnictví možné použít systémově působících přípravků na bázi Azadirachta indica.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam