PŘÍRUČKA „PRŮVODCE ZEMĚDĚLCE KONTROLOU PODMÍNĚNOSTI PLATNÝ PRO ROK 2012“

Příručka s aktualizovanými informacemi o podmínkách kontrol podmíněnosti platnými pro rok 2012.

Mimo jiné zde najdete praktické informace o plnění rozšířeného standardu GAEC 2 i o nově zavedených podmínkách standardu GAEC 11. Tato příručka je pro letošní rok zveřejněna pouze v elektronické podobě a nebude vydávána ve formě brožury tak jako v předešlých letech.

Související odkazy

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam