POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

srdečně zveme všechny členy na valnou hromadu, která se uskuteční  27.3.2018 ve 13 hodin v hlavním sále kulturního domu ve Velkých Bílovicích

Program:

  1. zahájení valné hromady
  2. volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení programu
  3. Prezentace na téma 25 let historie spolku Ekovín (Ing. M. Hluchý, PhD.)
  4. zpráva o činnosti spolku v roce 2017
  5. finanční zpráva za rok 2017
  6. návrh činnosti na rok 2018
  7. Různé
  8. Ukončení valné hromady

VAŠE ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ JE NUTNÁ!

Pokud se nemůžete na valnou hromadu dostavit, prosím o oznámení neúčasti na mail:

rezacova@ekovin.cz

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam