Poškození krupobitím, poškození ultrafialovým zářením – úpal

Poškození krupobitím

Listy jsou krupobitím potrhané, letorosty mají poškozenou kuru a kambiální pletiva. Horní část výhonu se může lámat. Na bobulích se objevují zelenošedé prohloubené skvrny. Při silnějších úderech bobule praskají. V důsledku krupobití je zvýšené riziko infekce bílou hnilobou a šedou hnilobou.

Ochrana: v oblastech s častým krupobitím je možné rozptylovat bouřkové mraky speciálními raketami, pěstování pod sítí. Za rizikového počasí provést co nejdříve po krupobití ošetření proti hnilobám širokospektrým fungicidem. Silně poškozené části se odstraní. Vinice se ošetřuje tak, aby se podpořilo vyzrání letorostu před zimou.

Poškození bobulí kroupami                    Poškození réví kroupami
 poškození bobulí kroupami                                      poškození réví kroupami

Sluneční poškození révy

Poškození intenzivním slunečním svitem se může projevit na bobulích (hroznech) i listech. K poškození dochází v období intenzivního slunečního svitu, pokud jsou současně vysoké teploty a suché počasí s nízkou vlhkostí vzduchu. Zpravidla je rozlišováno poškození infračerveným zářením (sluneční úpal), kdy dochází k poškození vysokými teplotami a poškození UV-B zářením (sluneční spála). Často jde o současné působení obou faktorů. Poškozeny bývají vždy hrozny (jednotlivé bobule, skupiny bobulí i celé hrozny) vystavené přímému intenzivnímu odpolednímu slunci (jihozápad, západ). Určité rozdíly jsou v náchylnosti odrůd, náchylnější jsou např. Ryzlink rýnský, Hibernal, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe a André. Při slunečním úpalu vznikají na bobulích nejdříve žlutozelené menší skvrny, které se zvětšují, propadají a od středu nekrotizují. Postupně dochází ke scvrkávání a zasychání celých bobulí. Zaschlé bobule nebo části hroznů zůstávají na hroznech až do sklizně. Výskyt je častější, pokud jsou řady situovány sever – jih a zejména pokud je provedeno těsně před nebo za rizikového počasí rozsáhlejší odlistění zóny hroznů.

Sluneční úpal                                Sluneční spála

sluneční úpal                           sluneční spála

Hrozny vyvíjející se ve stínu jsou po odlistění citlivější k poškození než hrozny trvale vystavené slunci. Riziko poškození zvyšují náhlé změny z chladného na teplé počasí. Při silnějším výskytu může být snížen výnos, kvalitu hroznů resp. Moštu a vína poškození neovlivní. Sluneční spála se projevuje především v pozdějších fázích vývoje hroznů. Bobule se zbarvují šedohnědě až bronzově a postupně zasychají. Na listech se projevuje sluneční úpal světle zeleným zbarvením a postupným zasycháním částí nebo celých listů a výjimečně i vrcholku letorostů a sluneční spála fialově hnědým až hnědým zbarvením horní strany listů a zasycháním listů. Ochrana spočívá v prevenci. Především je třeba zajistit plnou vitalitu (optimální fyziologický stav) keřů a využít přijatelné zastínění hroznů. Zónu hroznů je třeba odlisťovat citlivě a ve vhodný čas s přihlédnutím k průběhu počasí a riziku poškození.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam