Poškození herbicidy

Glyphosate, sulphosate, Kontaktní herbicidy, Triazinové herbicidy, Růstové herbicidy

Kontaktní herbicidy

Kontaktní herbicidy, např. paraquat, způsobují „popálení“  zelených pletiv všech rostlinných druhů, tedy i révy. Pokud se při nevhodné aplikaci dostanou na listy révy, způsobují zde žluté okrouhlé skvrny (nezaměňovat s olejovými skvrnami způsobenými peronosporou). Tyto žluté skvrny později nekrotizují. Při silnějším zasažení mohou odumírat celé části, případně celé listy révy.

paraquat
246-1.jpg

Glyphosate

Glyphosate je neselektivní herbicidní látka s relativně rychlým příjmem a pohybem v rostlině. Pohybuje se akropetálně (xylémem) i bazipetálně (floemem). Z kontaminovaných listů a ostatních zelených částí je translokována do meristematických pletiv nadzemních i podzemních částí rostlin, kde působí jako inhibitor aktivity meristému. Zasažení révy se projeví změnou zbarvení a charakteru čepelí listů a atypickým růstem letorostů. Čepele listů mohou být světle zeleně a žlutozeleně mramorované, mají žlutozeleně zbarvené okraje, nepravidelné zoubkování, jsou zkrabacené a mají redukované a zúžené laloky. Letorosty jsou kratší až zakrslé, často metlovité. Při zasažení v závěru vegetace se mohou příznaky poškození projevit až v následujícím roce.

glyphosat
246-2.jpg 246-3.jpg

 

Růstové herbicidy

K poškození růstovými herbicidy nejčastěji dochází při ošetřování obilnin v okolí vinice, pokud je herbicidní přípravek větrem zanesen do vinice. Úlety herbicidů mohou révu výrazně poškodit především v období intenzivního růstu, kdy je réva nejcitlivější. K poškození může dojít i při přímém ošetřování vinice, které se sice provádí v pozdějších fenofázích, kdy je réva méně citlivá, pokud není zajištěno dokonalé usměrnění herbicidu k plevelům. Příznaky zasažení jsou velmi typické: poškozené listy ztrácejí charakter révového listu. Typické je prosvětlení a zbujení nervatury, která je chaoticky uspořádaná. Zoubky listů jsou zřetelně zahrocené, listová čepel je stažena do tvaru vějíře. Řapíkový úhel bývá otevřený. Čepel listů je drsná. Žilnatina listů je v procházejícím světle výrazně průsvitná. Poškození může vyvolat stáčení, případně i odumírání vegetačních vrcholů, úponků a třapiny.  Někdy dochází k trhání kůry na nodech a vytváří se zde zával ve formě nádoru. Pokud je réva zasažena krátce před květem, dochází ke sprchání, případně k zasychání květenství. V těchto případech je úroda silně ohrožena. Nepříznivé následky mohou přetrvávat i do následujícího roku.

Ochrana: preventivně je třeba při aplikacích dodržovat izolační vzdálenost od vinic, postřikovat nízkým tlakem a to jen za bezvětří. Škody je možno zmírnit několikanásobným hnojením na list komplexními listovými hnojivy.

deformace a zasychání vrcholů letorostů
247-1.jpg
nepravidelné zoubkování, atypická nervatura
247-2.jpg
vějířovitost, zbujelá a prosvítavá nervatura
247-3.jpg

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam