Mráz

Časný podzimní mráz, Zimní mrazy, Jarní mrazy

Časný podzimní mráz

Podzimní mrazy mohou způsobit předčasný opad listu a tím i nedostatečné vyzrání dřeva a celkově nedostatečné připravení révy na přezimování. Velmi časné mrazy mohou omezit i vyzrávání bobulí a tím zhoršit kvalitu hroznů.

Zimní mrazy

Stupen poškození závisí hlavně na vhodnosti lokality, citlivosti odrůdy, míře vyzrání letorostů, výnosu hroznů, termínu sklizně a významně rovněž na míře narušení ekologické rovnováhy – nevyrovnanosti výživy vinice. První bývají poškozena očka a kambium, později i dřevní pletiva réví, případně i ramen a kmínku. K poškození může dojít již při teplotách kolem -15 °C v závislosti od trvání mrazu, teplotnímu výkyvu atd.

Ochrana: již při zakládání vinice musíme dbát na vhodnost lokality i z hlediska rizika poškození révy mrazem. To znamená vyhnout se mrazovým kotlinám, rovinným polohám pod úrovní okolního terénu atd. Důležitý je výběr odolných odrůd a správná agrotechnika a výživa. Přímou ochranou je přiorávání pudy ke kmínkům, na nichž jsou rezervní očka. Po určité době, asi po deseti letech, je rovněž vhodné obnovit kmínky.

Řez je třeba přizpůsobit míře poškození zimních oček. Tu zjišťujeme kontrolou jejich zdravotního stavu (narašení v teple, prohlídka pod binokulární lupou). Při podezření na poškození mrazem je třeba odložit řez na počátek rašení, nebo ponechat dostatečnou rezervu oček a následně provést potřebnou redukci.

Řez očkem
nepoškozené      poškozené
240-1.jpg 240-2.jpg
Kmínek poškozený zimním mrazem
240-3.jpg

 

Jarní mrazy

Při poklesu teplot na -0,5 až -3 °C a více dochází v dubnu a květnu k poškození rašících letorostu. Namrzlé části pletiv hnědnou a zasychají. Při částečném namrznutí se listové pletivo v okolí žilek a mezi žilkami puchýřovitě vydouvá. Později poškozená místa žloutnou a hnědnou, vrcholky letorostu a listy se deformují, květenství odumírají a černají.

Ochrana: při riziku mrazu se vinice zadýmují, vzduch se ohřívá speciálními kamínky, míchá se ventilátory. Na menších plochách je možné i zakrývání keřů slámovými nebo papírovými kloboučky. Postřik vodou se provádí od teploty +1 °C do doby, pokud se teploty opět nezvýší na tuto hodnotu. Používá se dávka 3 mm/hod., při nižších teplotách dávka 5–6 mm/hod. Poškozené části keřů se seřežou, technologie pěstování za vegetace se zaměří na dobrou kondici a vyzrání letorostu pro příští zimu.

Vinice poškozená jarním mrazem                        list poškozený jarním mrazem
241-1.jpg                                                      241-2.jpg

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam