Další škůdci

Sviluška chmelová, Sviluška ovocná, Vlnovník révový, Chroust obecný, chroust maďalový

Sviluška chmelová (Tetranychus urticae)

Listy napadených rostlin mezi žilkami žloutnou, případně se zbarvují rezavě hnědě. Při silném poškození napadená místa odumírají a pletivo listu se trhá. Na spodní straně listu jsou jemné „pavučinky“, v nichž jsou asi 0,5 mm velcí, žlutozelení roztoči, sklovitě bílá drobná vajíčka a černé kuličky trusu. Hladinou škodlivosti, vyžadující ochranný zásah, jsou na révě asi 4 dospělci v průměru na list. Škodí jak přímým sáním, tak vylučováním jedovatých slin. Ve vinicích se sviluška chmelová zpravidla namnoží na bylinách v podrostu, především na svlačci, odkud po okopávce či aplikaci herbicidu přechází na révu. Vývojový cyklus a ekologie viz kapitolu „Nespecializovaní škůdci“.

Ochrana: podpora přirozených antagonistů důsledným vyřazením vysoce toxických pesticidů a ozeleněním meziřadí. Vyrovnané hnojení bez přebytku dusíku. Udržování úzkého pruhu půdy pod řadami révy bez bylinné vegetace. Důsledné vyřazení pesticidů toxických vůči užitečným organismům. Dlouhodobou ochranu zajišťuje introdukce, stabilizace a ochrana dravého roztoče Typhlodromus pyri a ochrana dalších predátorů, jako dravých ploštic, slunéček a dalších.

 

 Sviluška ovocná (Panonychus ulmi)

Kolem prvých pupenů u báze letorostů a v prasklinách dvouletého dřeva jsou karmínově červená, drobná (0,15 mm), cibulkovitá vajíčka. Nejčasněji rašící lístky zůstávají malé, špičky okrajů listové čepele odumírají. Po obou stranách listů jsou pod lupou viditelné drobné (0,4 mm), karmínově červené larvy. Později za vegetace listy žloutnou a mezi žilkami nekrotizují. Dospělci nepředou pavučinky. Při masovém napadení může sviluška ovocná výrazně poškodit révu během rašení. Hladinou škodlivosti na révě je výskyt 15–20 vajíček svilušky ovocné v průměru na jedno očko.

Hodnotí se 20 vzorků jednoletého dřeva se 6 bazálními očky a 10 cm dvouletého dřeva. Réva není příliš vhodnou hostitelskou rostlinou a příčinou masivního napadení vinic bývá vždy zdecimování užitečných organismů ve vinici aplikací neselektivních insekticidů, spojené případně s nevhodným přehnojením dusíkem.

Vývojový cyklus a ekologie viz kapitolu „Nespecializovaní škůdci“.

Ochrana: introdukce dravého roztoče T. pyri a podpora přirozených nepřátel. Vyrovnané hnojení. Jsou-li ve vinici dostatečně namnoženi draví roztoči, pak k překročení prahu škodlivosti sviluškou ovocnou nemůže dojít.

Chroust obecný (Melolontha melolontha), chroust maďalový (M. hippocastani)

Koncem dubna a počátkem května se objevují na révě a mnoha jiných dřevinách typičtí brouci. Larvy, tzv. ponravy, se vyvíjejí v zemi. Vývoj trvá 3–4 roky. V zahraničí se úspěšně uplatňují entomopatogenní houby rodu Beauveria aplikované do půdy, případně přípravky na bázi Azadirachta indica, které se aplikují proti dospělcům.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

Zpráva č.19

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (11.9.2023 – 17.9.2023) Vážení pěstitelé,

Zpráva č.18

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (4.9.2023 – 10.9.2023)