BIOFACH 2016

Ministr zemědělství Marian Jurečka zve české firmy, nabízející produkty či suroviny v biokvalitě k účasti na společné expozici Ministerstva zemědělství na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2016, který se uskuteční ve dnech 10. – 13. února 2016.

S cílem podpořit české firmy v oblasti bio potravina na evropském i světovém trhu připravuje Ministerstvo zemědělství národní expozici o velikosti 120 m2 s tradičním umístěním v hale 5 na Norimberském výstavišti. Firmy budou mít zaručeny komfortní podmínky v podobě zázemí společného stánku (viz Příloha 1).

Součástí prezentace na veletrhu bude i zahrnutí v propagačním katalogu firem (údaje o firmě, textové i grafické).

Podmínky účasti na stánku MZe:

Účast firem na tomto veletrhu je částečně refundovaná pro vybrané malé a střední firmy –  částečná úhrada pronájmu výstavní plochy a úhrada registračního poplatku (dle podmínek dotačního programu 9H Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, podmínky budou uvedeny v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016), kde je v příloze uveden seznam výrobků, jejichž výroba zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky při poskytování národních dotací – viz příloha 3.  Stavba expozice včetně technického zabezpečení je plně v režii Ministerstva zemědělství, firmy si objednají vlastní plochu o velikosti 6 m2 (ve společné expozici se počítá s účastí cca 10 firem).

Přihlášku k účasti na stánku Ministerstva zemědělství na veletrhu BIOFACH 2016 je nutno zaslat nejpozději do 20. 7. 2015 (viz. Příloha 1 a 2).

Veškeré informace budou současně zveřejněny na www.eagri.cz.

Upozornění:

V případě velkého zájmu je konečný výběr účastníků ponechán na Ministerstvu zemědělství.

Akvizicni_dopis_BioFach_2016.doc

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam