Bílá hniloba révy vinné

Poškození, Biologie, Ochrana

Poškození

Příznaky: napadány jsou především bobule. Výjimečně také letorosty, listy a dřevní části. Bobule mohou být napadeny od fáze krátce po odkvětu až do doby zralosti. Nejčastěji jsou napadány zrající bobule. Napadené bobule bílých odrůd se zbarvují mléčně hnědě, u nezralých modrých odrůd světle kávově hnědě, postupně vadnou a obvykle rychle sesychají. Za teplého a vlhkého počasí je projev pomalý, bobule jsou dlouho turgescentní, za teplého a suchého počasí bobule rychle ztrácí vodu a sesychají. Typická je octová vůně napadených hroznů, kterou způsobuje přemnožení octových bakterií a kvasinek na postižených bobulích. Na stopkách hroznů a třapinách vznikají drobné nekrotické, postupně se zvětšující skvrny. V důsledku poškození vodivých svazků dochází k zavadání a usychání částí hroznů pod postiženým místem. Na letorostech způsobuje onemocnění hnědé skvrny, které se zvětšují, až obepnou letorost, který usychá. Při napadení dřevních částí vznikají praskliny, kůra se odlupuje a v místě puklin se vytvářejí drobné nádorky. Napadené listy vadnou a usychají. V pletivu postižených částí se vytvářejí drobné, tmavě zbarvené plodničky, pyknidy, v nichž se diferencují konidie.

napadení hroznu                            detail napadení
262-3.jpg 262-1.jpg                     263-1.jpg 262-2.jpg
Hrozny zničené
263-2.jpg

Význam: napadené bobule usychají nebo opadávají, dochází ke snížení výnosu i kvality sklizně. Poškozené bobule mají nižší cukernatost a méně aromatických látek. Vína vyrobená ze silně napadených hroznů jsou méně kvalitní a mají sklon k octovatění. Při masovém poranění může být za příznivých podmínek pro šíření znehodnocena převážná část sklizně.

Biologie

Hostitelské rostliny: bílá hniloba napadá především révu, avšak byla zjištěna na dalších druzích rodu réva. Významné rozdíly jsou v náchylnosti odrůd (velmi náchylné jsou odrůdy Aurelius a Děvín).

Vývojový cyklus: přezimují pyknidy v pletivu napadených rostlinných částí. Pyknidy se často vytvářejí v bobulích přeměněných ve sklerotecia. Za příznivých podmínek se z pyknid uvolňují konidie, které jsou zdrojem primárních i dalších infekcí. Uváděna je i možnost přezimování volných konidií. Výjimečně se vytvářejí a přezimují pohlavní plodnice pseudoperitecia, v nichž se ve vřeckách diferencují askospory.

provazce konidií uvolněných z pyknid
263-3.jpg

Ekologie: bílá hniloba se šíří především za teplého a vlhkého počasí. Pro infekci i růst mycelia jsou optimální teploty v rozmezí 25–30 °C. K infekcím dochází především od konce června do sklizně. Předpokladem infekce je mechanické poškození bobulí (krupobití, fyziologické praskání bobulí, poškození bobulí padlím révy nebo obaleči aj.). Velmi rizikové je deštivé počasí po období dlouhotrvajícího sucha, kdy dochází k praskání bobulí.

Ochrana

Nepřímá: především je nutno zabránit napadení a poškození bobulí padlím révy a obaleči. V období dlouhotrvajícího sucha je účelná doplňková závlaha, která vyloučí praskání bobulí při následných deštích. Významná je včasná sklizeň napadených porostů.

Přímá: ošetřujeme jen na lokalitách pravidelného výskytu a zejména pokud dojde v období od počátku dozrávání k hromadnému poškození hroznů (např. krupobití). Ošetření musí být provedeno co nejdříve, optimálně do 24 hodin od vzniku poranění. Pokud použijeme k poslednímu ošetření proti plísni révy, případně padlí révy přípravky obsahující folpet, nebo strobiluriny omezíme i případný výskyt bílé hniloby.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

Zpráva č.19

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (11.9.2023 – 17.9.2023) Vážení pěstitelé,

Zpráva č.18

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (4.9.2023 – 10.9.2023)

Zpráva č.17

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (28.8.2023 – 3.9.2023)