Projekt Zlínský kraj

top_logo_1.jpegZavedení systému Integrované produkce do vinohradnictví Zlínského kraje

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje uzavřené mezi Zlínským krajem (dále ZLK) a Svazem integrované produkce hroznů a vína (dále SIPHV) byly v souladu s Plánem rozvoje kraje, Koncepcí rozvoje vinařství České republiky, poskytnuty finanční prostředky ZLK, které byly využity k rozšíření integrované vinohradnické produkce na okres Uherské Hradiště.

Díky této pomoci bylo možné doplnit síť cca 70 meteorologických stanic o další 4 ks, které byly účelně rozděleny do vinohradnických podniků okresu Uherské Hradiště tak aby plně navazovaly na již existující meteorologickou síť v okresech Břeclav, Znojmo (projekt PHARE CBC) a okresech Hodonín a Brno – venkov (projekt – Jihomoravský kraj) a mohlo tak dojít k pokrytí všech vinařských a vinohradnických oblastí Moravy

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam