Projekt ORWINE

Publikace shrnuje informace a nové poznatky získané v průběhu dlouhodobého řešení výzkumného projektu „ORWINE“ zaměřeného na organické a ekologické vinohradnictví a vinařství. V publikaci je možné najít velmi aktuální informace doplněné rovněž odkazy na legislativu Evropské Unie.

ORWINE – kodex dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína se snaží popsat zásady ekologického vinohradnictví a vinařství v různých podmínkách Evropy.
Základem, na kterém kodex staví, jsou následující předpisy EU týkající se vína a ekolo- gického zemědělství:

• Nařízení Rady Evropy (EC) 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem (CMO – wine) zahrnující produkci v různých klimatických zónách a doporučující vhodné enologické praktiky a aditiva.

• Národní předpisy týkající se AOC v jednotlivých členských státech

• Nařízení Rady Evropy (EC) č. 834/2007 a 899/2008 pro ekologickou produkci s definicí ekologické produkce a ekologického zpracování potravin.

Kodex je praktickým výstupem aktivit prováděných v rámci výzkumného projektu ORWINE, které jsou sumarizovány v následujících zprávách:

• Kostra projektu a literární rešerše

• Analýza legislativního rámce a standardů (privátní a oficiální standardy ekologického vinohradnictví a výroby vína)

• Výsledky dotazníkového průzkumu vinařů o současných enologických postupech

• Výsledky průzkumu trhu a jeho perspektiv, výsledky průzkumu očekávání konzumentů

• Výsledky vědeckého výzkumu programu WP3: Zlepšení managementu a výroby vína a experimentálního testování, výsledky programu WP4: Aplikace testování a inovativních metod na farmách.

ORWINE – Kodex dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína není určen k používání jako manuál, nebo instruktážní příručka.

Cílem konceptu Kodex ORWINE je přinést více znalostí a pochopení v celé oblasti ekolo- gického vinohradnictví a vinařství.

Kodex ORWINE je komplementárním zdrojem informací k nově připravované legislativě eko- logického vinohradnictví a vinařství doplňující Nařízení rady (EC) č. 834/2007. Vinařům dává jasné informace o tom, jak vyrábět vysoce kvalitní vína při redukci používaných aditiv.

Smyslem tohoto Kodexu je přispět k dalšímu rozvoji ekologického vinohradnictví a vinař- ství za zvyšování bezpečnosti, kvality, transparentnosti a jeho celkové úspěšnosti. Kodex sumarizuje jak různé tradiční, tak i inovativní vinohradnické a enologické postupy vhodné, ověřené a akceptovatelné v ekologické produkci.

Navíc, Kodex není určen jen nováčkům, ale také již existujícím, ekologicky vyrábějícím firmám, družstvům a vinařům. I těm by měl přispět ke zlepšení jejich postupů.

Kodex je rovněž pomůckou při vývoji programů bezpečnosti kvality potravin HACCP, programů ISO 9000 a programů totální kvality. Kodex sám ale není HACCP analýzou, není systémem zajištění kvality ani programem totální kvality. Kodex sám o sobě nemůže ani ga- rantovat bezpečnost produktu v okamžiku jeho spotřeby.

Proto by měl být zde prezentovaný Kodex ORWINE především zdrojem praktických infor- mací pro každý sklep a vinařský podnik.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam