PROJEKT COMENIUS REGIO

Projekt obsahuje výměnu zkušeností mezi učiteli odborného výcviku ve smyslu trvale udržitelného zemědělství a poté se budou  učitelé, odborníci a studenti podílet  na rozšiřování informací o zemědělské profesi a kvalitě potravin.

Zlepšení kvality potravin souvisí se zlepšením zemědělství a rozvojem bio zemědělství. Současní studenti odborných zemědělských škol se stanou budoucími zemědělci. Oni jsou ti, kteří budou pracovat na zlepšení a změně produktů. Tak jak je zemědělská praxe přímo vázána na konkrétní oblast, tak také může zastavit úbytek obyvatelstva na venkově.

Výsledný cíl tohoto projektu je výměna zkušeností a praxe k propagaci odborného výcviku v zemědělství, zvláště odborného výcviku v trvale udržitelném zemědělství a prosazování kvalitních potravin.

Na závěr, chceme rozšířit tento projekt mezi veřejnost, vzbudit v nich zájem  a zvýšit povědomí toho, že občan Evropské unie hledá řešení běžného problému.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

ZPRÁVA č.14

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (8.8.2022 – 14.8.2022) – výskyt

ZPRÁVA č.13

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (1.8.2022 – 7.7.2022 ) –

Ekovín boční panel