Prezentace biovín Strahov 2017

Ekovín uspořádal dne 18. května 2017 v pražském Strahovském klášteře druhý ročník prezentace vín z ekologické produkce. V krásných historických prostorách letního refektáře se představilo hned devět vinařství. Pozvaní hosté měli možnost ochutnat vína od společností Rodinné vinařství Pavel Binder, Sekt Jan Petrák, Templářské sklepy Čejkovice, Vinařství Gotberg, Vinařství Krásná hora, Vinařství NEPRAŠ & Co., Vinné sklepy Kutná Hora, Víno Marcinčák a Vinselekt Michlovský. 

Slavnostního zahájení se ujal člen představenstva spolku Ekovín doc. ing. Jiří Kalášek, CSc., který přivítal všechny přítomné hosty, a především poděkoval za možnost uskutečnit tuto akci v tak důstojných a reprezentativních prostorách. Společně s opatem Strahovského kláštera M. J. Pojezdným a ing. Janem Gallasem z Ministerstva zemědělství vyzdvihli důležitost podpory ekologického zemědělství pro zachování přírodních zdrojů a jejich uchování pro budoucí generace. Akce se zúčastnilo kolem padesáti hostů z různých sfér, jako jsou zemědělské instituce, političtí představitelé, velvyslanci, restauratéři, provozovatelé vinoték a hotelů či zástupci rozhlasových médií a regionální televize. Samotnou degustaci doprovázela příjemná hudba v podání smyčcového kvartetu a pro všechny hosty byl připraven vynikající raut. K přátelské atmosféře slunečného odpoledne přispělo nejen degustované víno, ale i vstřícné a milé vystupování vinařů. Hlavní myšlenkou akce bylo zviditelnit a přiblížit ekologicky orientovanou produkci hroznů a výrobu vína v bio kvalitě, která přináší zajímavou nabídku výsledných produktů a současně přispívá k hospodaření šetrnému vůči přírodě.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam