EntoWin KPF-02-242

ENTOWIN KPF-02-242

Analýza přínosu ekologického vinohradnictví pro společenstva hmyzu zemědělské krajiny.

interreg_rakousko_ceska_republika_cmyk_e01bb164260a97daa90104e199390b43_2.jpg

EKOLOGICKY ORIENTOVANÁ STRATEGIE PÉČE O VINICE A OSTAT. ZEMĚDĚLSKÉ KULTURY

Hlavní cíl projektu:

Vyhodnotit přínos ekologizace vinohradnictví v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku(efekt ozelenění půd vinic a vyloučení aplikací chemických insekticidů). Se získanými výsledky seznámit jak laickou, tak odbornou veřejnost s cílem navození obdobných změn i v dalších oblastech zemědělství.

Způsob dosažení cílů:

Metodou transektového sčítání na modelové skupině denních motýlů , čmeláků , samotářských včel ve třech sériích lokalit (3 x vinice + 1 srovnávací lesostepní plocha) jihomoravské viniční krajiny popsat populace denních motýlů v různě obhospodařovaných vinicích a na přilehlých referenčních lesostepních plochách. Vzájemné seznámení odborné i laické veřejnosti na obou stranách hranice s dosaženými  výsledky. Jejich využití v propagaci ekologického zemědělství a udržitelného životního stylu. Monitoring blanokřídlého hmyzu provede přední český odborník na tuto skupinu Dr. Kamil Holý

Aktivy v rámci projektu:

Monitoring denních motýlů, čmeláků i včel na 12 lokalitách, monitoring nočních motýlů  na 3 lokalitách, determinace zjištěných druhů, analýza zjištěných dat, příprava prezentací zjištěných výsledků , příprava a tisk determinační příručky. Získané výsledky publikovat jak v odborném tisku, tak formou konference s nimi seznámit i laickou a vinařskou veřejnost. Vydat tiskem metodiku hodnocení biodiverzity a zdravého životního prostředí.

Žadatel projektu: 

Spolek EKOVÍN

Partner projektu: 

Wagrampur

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

eu_barva_96e85fb248c9822d9494214a754cd863_2.png

Online verze brožury „Denní motýli zemědělské krajiny„ Metodika hodnocení biodiverzity a zdravého prostředí

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam