Ekologické vinohradnictví

Základní principy ekologického zemědělství

Ekologické vinohradnictví je definováno jako vinohradnictví, v němž jsou používány postu- py ekologického zemědělství s cílem dosáhnout produkce hroznů a vín maximální možné kvality.

Ekologické vinohradnictví je zaměřeno na používání přirozených procesů a recyklace jak v oblasti produkce potravin, tak v oblasti kontroly chorob, škůdců a plevelů. Na ekologic- kou vinici je pohlíženo jako na integrovaný systém konverze sluneční energie, půdních živin a vody do hroznů, s tím, že konečný produkt reflektuje lokální podmínky – terroire: podmínky prostředí, jako hydrologické poměry, půdu, mikroklima i tradiční vinohradnické postupy.

Všechny prvky ekologického vinohradnictví, jako je péče o rostliny, půdu, ochrana před škůdci a chorobami jsou prováděny s cílem maximalizace kvality a zdravotního stavu ekolo- gicky vyprodukovaných hroznů. Ty jsou pak základním vstupem při výrobě biovína.

Ekologické vinohradnictví v Evropské Unii je založeno na Nařízení Rady (EC) č. 834/2007, jež stanoví základní postupy, principy a pravidla pro ekologickou zemědělskou produkci.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam

Aktuality

Zpráva č.19

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (11.9.2023 – 17.9.2023) Vážení pěstitelé,

Zpráva č.18

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (4.9.2023 – 10.9.2023)

Zpráva č.17

Monitorovací zpráva – Jižní Morava (28.8.2023 – 3.9.2023)