Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Zpráva č.7

zpr_7_1.jpg 7. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava  v 25. týdnu ( 21.6.2010 – 27.6.2010)

Choroby

Plíseň révy

Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných lokalitách nadále doporučují pravidelné ošetřování.

Výskyty choroby byly zjištěny na všech lokalitách.  Na některých lokalitách s vydatnějšími srážkami v minulých obdobích bylo zjištěno i významné napadení květenství. Na lokalitách s výskytem došlo v minulém období k dalšímu šíření choroby.

Nadále je třeba sledovat předpověď a průběh počasí i výskyty choroby a tyto informace využít při usměrnění intenzity ošetřování (interval mezi ošetřeními, volba přípravku).  

V převážné části minulého období bylo teplotně relativně vhodné počasí pro patogen, v polovině a v závěru období byly vydatné dešťové srážky, v závěru období došlo výraznému ochlazení.

V průběhu tohoto období bude podle předpovědi opět chladnější počasí (teploty do 23oC) a zejména v první polovině budou opakované dešťové srážky (přeháňky).

V období od počátku kvetení (BBCH 61) nastoupila fáze maximální citlivosti květenství k infekci. 

Vzhledem k předpovědi počasí na toto období a obecným výskytům (trvalá přítomnost zdrojů infekce) je třeba pokračovat v intenzivním ošetřování porostů.

Na lokalitách, kde byly zjištěny významné výskyty, je vhodné upřednostnit kombinované fungicidy. Účinnost kombinovaných přípravků obsahujících systémově nebo hloubkově působící účinné látky není ovlivňována následnými dešti a pokud jsou systémové, chrání i nově narůstající rostlinné části, případně působí kurativně.

Pokud bude ošetřováno preventivně (dobře pokryté předcházející infekce), je vhodné i na počátku kvetení upřednostnit přípravky na bázi fosetylu-Al (Aliette Bordeaux, Profiler, Verita), které zajistí dlouhodobou účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové působení).  

Pokud budou ošetřovány porosty, kde v závěru plánovaného intervalu mezi ošetřeními byly nebo mohly být splněny podmínky infekce (při optimální teplotě 22-25oC minim. 2 hod ovlhčení) nebo infekční periody( optim. teplota pro sporulaci 20oC, pro klíčení zoosporangií a infekci 22-25oC; minimálně 4 hod. nočního a následně 2 hod. pokračujícího ovlhčení) je vhodné upřednostnit déle kurativně působící (3-4 dny) fungicidy (Acrobat MZ, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, typ Ridomil).

Na lokalitách, kde nedochází k dalšímu šíření a je prováděno pravidelné ošetřování (trvalé pokrytí infekcí), je možno pokračovat v ošetřování kontaktně působící přípravky ze skupiny dithiokarbamátů (Dithane M 45, Dithane DG NeoTec, Novozir MN 80, Polyram WG) nebo přípravky ze skupiny ftalimidů (Captan 50 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG).

Z kontaktně působících fungicidů jsou vhodné především přípravky typu Folpan, které zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, jsou účinné proti šedé hnilobě a neomezují populaci dravého roztoče T.pyri.

Další ošetření usměrňujte podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) a zjištění prvních primárních výskytů onemocnění.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly), sledují se od 1. května srážky a kumulativní úhrny srážek se vynášejí týdně (od 15. května) do prognostického grafu.

Ošetření je třeba provádět v případě, pokud se křivka kumulativních týdenních úhrnů srážek pohybuje v sektoru kalamitního výskytu (nad křivkou A), nebo před květem po dobu 14 dnů v oblasti mezi křivkami A a B, nebo pokud byly v oblasti zjištěny první primární výskyty.

Na všech sledovaných lokalitách se křivka kumulativních týdenních úhrnů srážek pohybuje v oblasti kalamitního výskytu

Vzhledem k předpovědi počasí a výskytu choroby je vhodné i nadále volit spodní hranici doporučeného intervalu mezi ošetřeními.  Od počátku kvetení by měla být již použita plná dávka přípravků. V tomto období však zajistí požadovanou účinnost 75% plné dávky. Později je třeba používat plnou dávku přípravku.

Obvykle doporučované intervaly mezi ošetřeními:

kontaktní přípravky - dithiokarbamáty Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 New, Polyram WG 8-10 dnů, ftalimidy Captan 50 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG 8-10 dnů, měďnaté fungicidy Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC 8-10 dnů, strobiluriny a jejich kombinace Cabrio Top, Quadris, Quadris Max 10-12 dnů, kombinované přípravky  Curzate M, Curzate Gold 8-10 dnů; Acrobat MZ, Electis, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, Mildicut, Pergado F, přípravky typu Ridomil a Tanos 10-14 dnů; Aliette Bordeaux, Profiler a Verita 12-16 dnů (pokud není snížena citlivost patogenu - nástup rezistence).

Padlí révy

V období na počátku kvetení nastupuje fáze zvýšené citlivosti. V období po odkvětu nastupuje fáze nejvyšší citlivosti hroznů k infekci, která trvá do fáze bobule velikosti broku.

V období před počátkem kvetení (nejpozději na počátku kvetení) by měly být ošetřeny všechny rizikové porosty. Tyto porosty by měly být podruhé ošetřeny v období po odkvětu. Ostatní méně ohrožené porosty je možno poprvé ošetřit až v období bezprostředně po odkvětu.

V minulém období bylo méně příznivé počasí pro výskyt padlí (převážně nižší teploty, opakované a vydané dešťové srážky)

V tomto období bude podle předpovědi opět méně příznivé počasí pro patogen (převážně nižší teploty, v první polovině období dešťové srážky).

K ošetření před květem (nejpozději na počátku kvetení) jsou vhodné především přípravky na bázi síry (Kumulus WG, typ Sulikol) nebo DMI fungicidy (Bumper 25 EC, Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Tendency 25, Topas 100 EC).

Pro dobrou účinnost síry jsou zapotřebí vyšší teploty (minimální teploty nad 16oC, optimální jsou teploty kolem 20oC).

Vysoce rizikové porosty (velmi náchylná odrůda, disponovaná lokalita, významný výskyt i v loňském roce) je vhodné ošetřit, především po odkvětu, intenzivními přípravky Falcon 460 EC, IQ-Crystal, Talendo, Vivando nebo strobiluriny včetně jejich kombinací.

Vzhledem k předpovědi počasí a výskytu choroby je vhodné volit horní hranici doporučeného intervalu mezi ošetřeními.  Od počátku kvetení by měla být již použita plná dávka přípravků. V tomto období však zajistí požadovanou účinnost 75% plné dávky. Později je třeba používat plnou dávku přípravku.

Obvykle doporučované intervaly mezi ošetřeními:

přípravky na bázi elementární síry (Kumulus WG, Sulikol K, Sulikol 750 SC), dinocap (Karathane LC) a DMI fungicidy (Bumper 25 EC, Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Tendency 25, Topas 100 EC) do 10 dnů, strobiluriny (Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG), Falcon 460 EC, IQ- Crystal ,Talendo a Vivando10-14 dnů. 

Šedá hniloba

V průběhu tohoto období bude převážně chladnější počasí a v první polovině i dešťové srážky.

Každý vydatnější déšť vytváří podmínky pro sporulaci patogenu a následně pro infekci. Pokud nedojde k významné změně počasí, bude zapotřebí v období dokvétání (min. 80% odkvetlých kvítků) provést ošetření porostů náchylných odrůd s hustým hroznem proti šedé hnilobě. Ošetření omezí napadení květenství a mladých hroznů a především zabrání osídlení zbytku květenství, na nichž může patogen uvnitř hroznů přetrvat až do období zvýšené citlivosti hroznů k napadení (počátek zrání).

K ošetření v tomto období by měly být použity především přípravky proti plísni révy se současnou (Melody Combi 65,3 WG) nebo vedlejší účinností na šedou hnilobu (typ Folpan, Fantic F, Ridomil Plus Combi Pepite, Pergado F nebo strobiluriny Cabrio Top, Quadris, Quadris Max).      

 

Výskyty blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus)

V minulém období byly zjištěny na několika lokalitách početnější výskyty blýskáčka řepkového v květenstvích révy. Blýskáček je významným škůdcem řepky a ostatních brukvovitých plodin, kde poškozuje poupata. Na révě se brouci vyskytují v době kvetení a živí se pylem a nektarem. Škody nezpůsobují, ošetření porostů není potřebné.  

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:

Ekovín - Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.

               http://siphv.artemon.cz:8080/vino-ip/ 

Státní rostlinolékařská správa

               http://www.srs.cz/              

               http://www.srs.cz/meteo/app                     

Biocont Laboratory, s.r.o.

               http://www.biocont.cz/

Galati

               http://www.galati.sk/galati

 

Přípravek

Účinná látka

Obsah Cu

Dávka přípravku (kg/ha x l/ha)

Dávka Cu (g/ha)

Přípustný počet ošetření

Aliette Bordeaux

oxichlorid Cu

(+fosetyl- Al)

250 g/kg

4 kg

1000

2

Cuproxat SC

zásaditý síran Cu

190 g/l

5 l

950

2

Champion 50 WP

hydroxid Cu

50%

4 kg

2000

1 *

Cuprocaffaro

oxichlorid Cu

50%

4 kg

2000

1 *

Cuprocaffaro Micro

oxichlorid Cu

375 g/kg

1,75 kg

 3,50 kg

656,2

1312,5

1-2 **

(2x do 2,6 kg)

Flowbrix

oxichlorid Cu

380 g/l

1,25-1,5

2,5-3,0 l

475-720

950-1140

1-2

(2x do 2,6 l)

Funguran-OH 50 WP

hydroxid Cu

50%

4 kg

2000

1 *

Kocide 2000

hydroxid Cu

35%

2,5-3,75 kg

875-1315

1-2

(2x do 2,8kg)

Kuprikol 50

oxichlorid Cu

50%

4 kg

2000

1 *

Kuprikol 250 SC

oxichlorid Cu

25%

6-8 l

1500-2000

1 *

Ridomil Gold Plus 42,5 WP

oxichlorid Cu +

(metalaxyl-M)

400 g/kg

3,5 - 4 kg

1400-1600

1 *

 *  Přípravky s vyšším obsahem mědi  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.

** Přípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x při snížené dávce do 2,6 kg/ha;

    i tato dávka zajistí dobrou účinnost. Při jiném uspořádání dávkování je třeba

    respektovat celkovou dávku 5,2 kg/ha/rok.

Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by mělo být zohledněno maximální využití účinnosti na plíseň révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit vyzrání a tak zvýšit odolnost k mrazu (pozdní použití). Nejefektivnější použití měďnatého fungicidu je využití vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy. Současně je příznivě ovlivněno i vyzrávání réví a rezidua mědi mohou také příznivě ovlivnit zdravotní stav a kvalitu vína.

Upozorňujeme, že podle Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. v platném znění, příloha 8, ad B) Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (réva vinná) nelze v systému agroenvironmentálních opatření, podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí, titul integrovaná produkce použít následující účinné látky, obsažené v přípravcích:

alpha-cypermethrin - Vaztak 10 EC, Vaztak 10 SC,

bifenthrin – Talstar 10 EC (ukončena registrace k 30.5.2010)

carbofuran – nemá registraci pro révu

cypermethrin – nemá registraci pro révu

deltamethrin – Decis Mega, Decis Flow 2,5, Decis 15 EW, Decis EW 50

dichlobenil – Casoron G 

dimethoate – nemá registraci pro révu

diquat-dibromide – Reglone, Agri Diquat – 200 SL*, KeMiChem-Diquat 200 SL*, KeMiChem-Diquat-I 200 SL*, QLONE*, RC-Diquat 200 SL*, RealChemie-Diquat 200 SL*,   REGO*, Regular 200 SC*

fenazaquin – Magus 200 SC

fenithrothion – Sumithion Super (ukončeno použití)

fenproximate – nemá registraci pro révu

chlorpyrifos-methyl – Reldan 40 EC

chlorpyrifos – Oleoekol (Aliekol – ukončeno použití)

chlorothalonil – nemá registraci pro révu

lambda-cyhalothrin – Karate se Zeon technologií 5 SC, Karate 2,5 WG, KeMiChem-Lamdacyhalothrin 50 SC*, KeMiChem-Lamdacyhalothrin-I 50 SC*,

RC-Lambdacyhalothrin 50 SC*, Karate Zeon 050 SC*

paraquat – Gramoxone (ukončeno použití)

pirimiphos-methyl – nemá registraci pro révu

propyzamide – Kerb 50 W, KeMiChem-Propyzamid 50 W*, Prozamid 50 WP*

pyrethrin (směs přírodních pyrethrinů) – nemá registraci pro révu

terbuthylazin – Folar 525 FW (ukončeno použití)

triazamate – nemá registraci pro révu

zeta-cypermethrin – Fury 10 EW, Frontess 10 EW, KeMiChem-ZETA-CYPERMETHRIN 100 EW*

* dovoz souběžného přípravku dle § 53, zák. č. 326/2004 Sb., v platném

  znění. 

Nově registrované přípravky

Cuprocaffaro Micro (oxichlorid mědi 658 g/kg, Cu 375 g/kg, formulace WG)

Cuprocaffaro Micro je další měďnatý fungicid se speciální formulační úpravou, která umožňuje snížit dávkování mědi. Optimální formulační úprava  (menší částice, vysoce efektní smáčedla a dispergenty) zajišťuje lepší pokrytí ošetřených částí a lepší ulpění na povrchu rostlin. Nižší dávka mědi na ha umožňuje širší využití v integrované produkci a ekologickém vinařství a snižuje riziko pro životní prostředí.

Přípravek Cuprocaffaro Micro je určen k ochraně proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se přípravek používá v dávce 1,75 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,35%); od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 3,5 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 1000 l vody /ha (min. koncentrace 0,35%). V systému IP kde je možno použít maximálně 2 kg mědi /ha a rok lze přípravek v plné dávce použít 1x (1,31 kg mědi/ha), ve snížené dávce do  2,6kg/ha 2x. I tato snížená dávka zajistí dostatečnou účinnost. Při jiném uspořádání ochrany je třeba respektovat celkovou dávku 5,2 kg přípravku /ha/rok. Měďnaté fungicidy jsou vhodné především pro poslední ošetření proti plísni révy, kdy zajistí velmi dobrou ochranu zejména starších listů a mají další příznivá působení.  

Maximální počet ošetření 4x v průběhu vegetace. Ochranná lhůta (OL) 35 dnů pro hrozny moštové a OL-7 dnů pro hrozny stolní.

Držitel rozhodnutí o registraci: Isagro, S.p.A, Milano, Itálie.

Právní zástupce v ČR: Agro Aliance,s.r.o., Třebotov,ČR. 

Melody Combi 65,3 WG (iprovalicarb 90 g/kg + folpet 563 g/kg, formulace WG)

Kombinovaný fungicidní přípravek, iprovalicarb náleží do skupiny amidů kyseliny karboxylové (CAA fungicidy) a folpet do skupiny ftalimidů. Přípravek nahrazuje doposud používaný přípravek Melody Combi 43,5 WP. Má však mírně vyšší obsah obou účinných látek (při plné dávce), rozšířenou registraci proti šedé hnilobě a pro uživatele příznivější formulaci.

Iprovalicarb je specificky účinný proti peronosporomycetám. Působí kontaktně, systémově a dlouhodobě (14 dní). Je rychle přijímán, v rostlině se pohybuje akropetálně (xylemem). Účinkuje preventivně (omezuje klíčení zoosporangií a zoospor), kurativně (až do 4 dnů po infekci)a antisporulačně. Působí specificky, narušuje syntézu fosfolipidů a jejich ukládání v buněčných stěnách. Je ohrožen rezistencí. Riziko vzniku rezistence je nízké až střední. Cross-rezistence v rámci CAA fungicidů (další účinné látky dimethomorph – Acrobat MZ, mandipropamid – Pergado F). Přípravky ze skupiny CAA fungicidů nesmějí být použity více než v 50 % celkového počtu ošetření (tj. v systémech IP max. 3x). Folpet náleží k ftalimidům. Je účinný proti peronosporomycetám (plíseň révy), listovým skvrnitostem (červená spála révy) a hnilobám (šedá a bílá hniloba hroznů). Zpevňuje pletiva a omezuje výskyty padlí. Působí kontaktně a účinkuje preventivně. Není ohrožen rezistencí (vícebodové působení). Melody Combi 65,3 WG je u révy registrován proti plísni révy, červené spále révy a šedé a bílé hnilobě hroznů. Proti plísni révy do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se používá v dávce 0,9 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,18 %) proti červené spále révy v dávce 0,9 kg/ha (do BBCH 61) až 1,2 kg/ha (při použití po odkvětu), proti šedé hnilobě v dávce 1,2 kg/ha (při dokvétání) až 1,8 kg/ha (především při zapojování hroznů) a proti bílé hnilobě hroznů v dávce 1,8 kg/ha.

Přípravek je možné použít 4x v průběhu vegetace, po dvou ošetřeních přerušit sled použitím přípravku s odlišným působením. Přípravek je povolen jen k ošetření moštových hroznů. Ochranná lhůta (OL)28 dní.

Přípravek je vhodné použít proti plísni révy, především preventivně v období zvýšeného nebezpečí napadení porostů. Optimální je jeho použití v období, kdy se využije jeho současná účinnost na šedou hnilobu (dokvétání, zapojování hroznů). Je vhodný také k výjimečnému kurativnímu ošetření (do 4 dnů) po nepokryté infekci nebo infekční periodě.

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Crop Science AG, Manheim, Německo. 

Právní zástupce v ČR: Bayer, s.r.o., Praha, ČR. 

Mildicut (cyazofamid 25 g/l, formulace SC)

Cyazofamid je fungicidní účinná látka ze skupiny cyanoimaidazolů. Působením náleží mezi QiI fungicidy (quinone inside inhibitors). Je specificky účinná na peronosporomycety. Působí preventivně a krátkodobě kurativně (do 24 hod). Účinkuje kontaktně a translaminárně. Působí v Qi místě cytochromálního komplexu bc1, narušuje proces dýchání. Zabraňuje klíčení zoosporangií a zoospor, inhibuje pohyb zoospor a omezuje sporulaci. Je ohrožena rezistencí. Riziko ohrožení rezistencí je střední až vysoké (dle FRAC). Dodržovat obecná doporučení k oddálení vzniku rezistence.

Mildicut je určen k ochraně révy proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se používá v dávce 2 l/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,4%); a od fáze

BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 3,5-4 l/ha, dávka aplikační kapaliny max.1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,4%). Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije k ošetření ve fázi nasazování hroznů a při nižším ohrožení porostu. Mildicut je vhodný především k preventivnímu ošetření při silnějším ohrožení porostů. Maximální počet ošetření 3x v průběhu vegetace. Po 2 ošetřeních přerušit sled použitím fungicidu s odlišným působením. Ochranná lhůta (OL) 21 dnů.

Držitel rozhodnutí o registraci: ISK Biosciences Europe S.A., Brusel, Belgie

Pergado F (mandipropamid 50 g + folpet 400 g/kg, formulace WG)

Kombinovaný fungicidní přípravek, mandipropamid náleží do skupiny amidů kyseliny karboxylové (CAA fungicidy) a folpet do skupiny ftalimidů. Mandipropamid je specificky účinný proti peronosporomycetám. Působí kontaktně a translaminárně, účinkuje preventivně a krátkodobě kurativně (2 dny). Potlačuje klíčení zoosporangií, omezuje růst mycelia a tvorbu haustorií, působí antisporulačně. Působí specificky (jednobodově) inhibuje syntézu fosfolipidů a jejich ukládání v buněčných sténách. Je vázán na voskovou vrstvu na povrchu rostlinných částí, což zvyšuje odolnost vůči dešti. Riziko vzniku rezistence je nízké až střední. Cross-rezistence v rámci CAA fungicidů (další účinné látky dimethomorph Acrobat MZ, iprovalicarb Melody Combi 65,3 WG). Přípravky ze skupiny CAA fungicidů nesmějí být použity více než v 50 % celkového počtu ošetření (tj. v systémech IP max. 3x). Folpet náleží k ftalimidům. Je účinný proti peronosporomycetám (plíseň révy), listovým skvrnitostem (červená spála révy) a hnilobám (šedá a bílá hniloba hroznů). Zpevňuje pletiva a omezuje výskyty padlí. Působí kontaktně a účinkuje preventivně. Není ohrožen rezistencí (vícebodové působení).

Přípravek Pergado F je určen k ochraně proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se používá v dávce 1,25 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,25%); a od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 2,0-2,5 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max.1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,2-0,25%). Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije k ošetření ve fázi nasazování hroznů a při nižším ohrožení porostu. Pergado F je vhodné použít především k preventivnímu ošetření při silnějším ohrožení porostů. Optimální je jeho použití v období, kdy se využije jeho dobrá vedlejší účinnost na šedou hnilobu (dokvétání, zapojování hroznů). Maximální počet ošetření 3x v průběhu vegetace, po 2 ošetřeních je třeba přerušit sled použitím fungicidu s odlišným působením. Přípravek je určen jen k ošetření moštových hroznů. Ochranná lhůta (OL) 28 dnů.

Držitel rozhodnutí o registraci: Syngenta Crop Protection AG, Basilej, Švýcarsko 

Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech, s.r.o., Praha, ČR

Profiler (fluopicolide 44,4 g/kg + fosetyl-Al 667 g/kg, formulace DG)

Kombinovaný fungicidní přípravek, fluopicolide náleží do skupiny acylpicolidů a fosetyl-Al k etylfosfonátům. Fluopicolide je specificky účinný na peronosporomycety. Působí preventivně, krátkodobě kurativně (do 48 hod.)a antisporulačně. Účinkuje kontaktně, translaminárně a lokálně systémově. Je rychle přijímán a v rostlině se pohybuje akropetálně (xylémem). Působí specificky, pravděpodobně narušuje tvorbu a ukládání spektrinů. Inhibuje mobilitu a zastavuje klíčení zoospor (nabobtnají a praskají) a růst mycelia. Je ohrožen rezistencí. Nepatří k žádné doposud známé skupině cross-rezistence. Míra rizika rezistence nebyla doposud definována. Fosetyl-Al náleží k etyfosfonátům. Působí především na peronosporomycety, vykazuje však částečnou účinnost na některé houby (např. šedá hniloba) a bakterie. Účinkuje systémově, pohyb v rostlině je akropetální (xylemem) i bazipetální (floemem). Působí preventivně a dlouhodobě. Buduje odolnost rostliny a ovlivňuje syntézu aminokyselin a skladbu bílkovin. Dobře chrání nově narůstající části rostlin. Je ohrožen rezistencí. Velmi nízké riziko vzniku rezistence.

Profiler je proti plísni révy registrován do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 1,5 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (minimální koncentrace 0,3%); a od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 3,0 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 1000 l vody /ha (minimální koncentrace 0,3%).  V etiketě je dávka od fáze BBCH 61 upravena v rozmezí 2-3 kg ha/ha. Nižší dávka z doporučeného rozmezí se použije k ošetření ve fázi nasazování bobulí a při nižším ohrožení porostu. V dávce 3 kg/ha vykazuje přípravek vedlejší účinnost na šedou hnilobu. Přípravek nepoužívat v kombinaci s přípravky Sulikol 750 SC a Steward a s listovými hnojivy obsahujícími dusík ve amoniakální formě. Profiler je vhodný především k preventivnímu ošetření při silném ohrožení porostů v období intenzivního růstu révy. Vhodný je také pro ošetření před květem (dlouhodobá účinnost). Maximální počet ošetření 3x v průběhu vegetace, po 2 ošetřeních přerušit sled ošetření fungicidem s odlišným působením. Ochranná lhůta (OL) 21 dní.  

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Crop Science AG, Manheim, Německo. 

Právní zástupce v ČR: Bayer, s.r.o., Praha, ČR. 

SpinTor (spinosad 240 g/l, formulace SC)

Širokospektrální insekticidní přípravek s účinnou látkou spinosad. Účinná látka spinosad je přírodní produkt, získaný fermentační činností půdní aktinomycety Sacharopolyspora spinosa (někdy uváděno jako produkt bakterie S.spinosa), aktinomycety jsou bakterie, třída Actinobacteria.

Biologicky aktivní metabolit obsahuje dvě složky – spinosyn A a spinosyn D. Přípravek působí požerově a kontaktně. Požerový efekt je 5-10x vyšší. Jde o látku se zcela novým mechanismem účinku, působí prostřednictvím nervového systému, ovlivňuje aktivitu neuronů, což vede k hyperaktivitě a k úhynu hmyzu. Spinosad má relativně nízkou toxicitu vůči teplokrevným živočichům (krátké ochranné lhůty). Je však hodnocen jako zvláště nebezpečný pro necílové členovce (citliví jsou především blanokřídlí parazitoidi) a je vysoce toxický pro vodní organismy. Z těchto důvodů je zapotřebí určité obezřetnosti při jeho používání v integrované produkci u pereniálních plodin. V révě je povolen proti obalečům v dávce 0,2-0,3 l/ha. Nižší dávka je určena proti první, vyšší dávka proti druhé generaci. Přípravek se aplikuje podle signalizace 7-14 dní po vrcholu letové aktivity. Spinosad je v EU povolen v ekologickém (organickém) zemědělství. Maximální počet ošetření 2x v průběhu vegetace. Nepoužívat v bloku, ale střídat s přípravkem s odlišným působením.

Držitel rozhodnutí o registraci: Dow AgroSciences, s.r.o., ČR

Poznámky k dávkování přípravků na ochranu rostlin

Od roku 2008 zohledňují registrované dávky fungicidů a zoocidů olistění keřů révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) je registrováno nižší, ve většině případů poloviční množství plné dávky a od BBCH 61 plná dávka. Např. Fantic F do BBCH 61 (počátek kvetení)1 kg/ha, maximální dávka aplikační kapaliny do 500 l/ha (min. koncentrace 0,2 %) a od BBCH 61 (počátek kvetení) 2 kg/ha, maximální dávka aplikační kapaliny 1000 l/ha (min. koncentrace 0,2 %). Použití nižší dávky do fáze BBCH 61 je odůvodněno skutečností, že celková zelená plocha keřů v období do počátku kvetení nedosahuje ani polovinu plného olistění (cca 40000 m2/ha). Tuto menší zelenou plochu keřů lze dokonale ošetřit nižší dávkou aplikační kapaliny, přičemž plnou účinnost zajistí stejná koncentrace přípravku (1 l v max. 500 l/ha = min. 0,2%; 2 l v max. 1000 l/ha = min. 0,2%). Princip dodržení dávky na 1ha, resp. zvyšování koncentrace při snižování dávky aplikační kapaliny zůstává zachován.  Pokud snižujeme dávku aplikační kapaliny v období před květem pod 500 l/ha (doporučené rozpětí 200 – 500 l/ha a později pod 1000 l/ha (doporučené rozpětí 200 – 1000 l/ha), zvyšujeme koncentraci tak, aby byla zachována dávka přípravku na ošetřenou plochu. (např. Fantic F do BBCH 61 1kg/ha, později 2kg/ha).

Tento princip odstupňovaného dávkování lze využít i u přípravků s jedinou doporučenou dávkou. Registrovaná dávka by měla vždy představovat minimální dávku, která zajistí jejich požadovanou účinnost při plném olistění (od BBCH 75). Do fáze BBCH 61 bude vždy dostačující poloviční dávka dávky, která zajistí dobrou účinnost při plném olistění (vzrůstu) keřů daného porostu.        

Poznámky k listové aplikaci boru

V loňském roce došlo u citlivých odrůd ke špatnému odkvětu a k projevu sprchávání květenství a hráškovatění hroznů. Příčinou bylo především nepříznivé počasí v období kvetení (velmi chladné počasí v závěru května a v první polovině června, vydatné deště od počátku 3. dekády června). Pro odkvět révy jsou nepříznivé již teploty pod 15oC (optimum 24-27oC). Současně byl zjištěn na více lokalitách nedostatek boru, který se podílel na špatném odkvětu. Nedostatek boru souvisel s nepříznivými podmínkami pro příjem (nedostatek vláhy v dubnu a v květnu, velmi chladné počasí v první polovině června) v období malé počáteční aktivity kořenů révy. Nedostatek boru se projevuje především na alkalických půdách s vysokým obsahem přístupného vápníku.    

     Na základě loňského výskytu uvažují v letošním roce pěstitelé o použití listových hnojiv s obsahem boru v období před květem. Použití je potřeba zvážit, neboť zejména opakovaná aplikace nemusí mít jen pozitivní důsledky.

Počasí v letošním roce se doposud vyvíjí zcela odlišně (dostatek dešťových srážek, nízké teploty), než v loňském roce. Dostatek vláhy je pro příjem boru příznivý, nízké teploty mohou příjem boru omezovat. K této skutečnosti je třeba přihlédnout. K vývoji normálních hroznů postačí podle odrůd oplodnění 30-60% kvítků. Další zlepšení oplodnění může vést k nadměrnému zahuštění hroznů i vytlačování bobulí a následně ke zvýšenému výskytu hnilob.

Z těchto důvodů by použití boru před květem mělo být uvážlivé. V úvahu přichází ošetření ploch s pravidelnými výskyty sprchávání a hráškovatění (citlivé odrůdy) na lokalitách, kde je problematický příjem boru (pozemky s alkalickým pH a vyšším obsahem přístupného vápníku).

Přihlédnuto by mělo být také k předpovědi počasí v období od počátku kvetení. Schopnost rychlého příjmu boru umožní využití střednědobé předpovědi počasí v období před květem. V každém případě doporučujeme vždy ponechat určitou (i malou) část porostu neošetřenou ke kontrole efektivnosti zásahu. 

banner_ekovin.jpg