Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Signalizační zprávy

15.7. 2015

Vhodný termín pro ošetření je právě v těchto dnech.

Koncem minulého týdne bylo zaznamenáno líhnutí prvních housenek 2. generace obalečů. Dle průběhu náletu obalečů očekáváme silnější vlnu líhnutí housenek od poloviny tohoto týdne tj. od 15.7.

V polovině tohoto týdne tj.kolem 15.7. doporučujeme provést ošetření na lokalitách s nižším výskytem obalečů kde je plánována pouze jedna aplikace insekticidu, tak aby došlo k pokrytí největšího počtu líhnoucích se housenek. Na lokalitách se silným výskytem obalečů již bylo zpravidla provedeno první ošetření koncem minulého týdne, při počátku líhnutí housenek. Ošetření má účinnost cca 10 dní.

10.7.2015

V těchto dnech probíhá na většině lokalit JM začátek líhnutí housenek obou druhů obalečů.

7.7.2015

V současném období dochází ke kladení vajíček obou druhů obalečů a zároveň v těchto dnech očekáváme začátek líhnutí housenek obalečů.

Doporučení: Na lokalitách se silným výskytem obalečů doporučujeme provést ošetření ve dvou termínech: (1. ošetření doporučujeme provést koncem tohoto týdne a 2. ošetření 8 ‐ 10 dní po prvním ošetření)

Pokud budete provádět pouze jedno ošetření, doporučuje jej provést v polovině příštího týdne. Ve vinicích chráněných metodou feromonového matením samců obalečů není potřeba provádět ošetření.

2.7.2015

2. generace

Koncem minulého týdne začal ve vinicích na lokalitách JM let obalečů 2. generace. Na některách lokalitách v Dolním Rakousku začalo začátkem tohoto týdne kladení vajíček. O dalším průběhu vás budeme informovat v následujících signalizačních zprávách.

Let obalečů EA a LB - viz grafy na této webové stránce.

19.5.2015

Během víkendu začalo na lokalitách v Dolním Rakousku líhnutí housenek obaleče mramorovaného. Začátek líhnutí housenek obou druhů obalečů na lokalitách JM začíná v těchto dnech. Optimální termín ošetření housenek z hlavní letové vlny doporučujeme na konec tohoto týdne (víkend) nebo začátek příštího týdne přípravkem Lepinox Plus.

11.5.2015

V této době probíhá začátek kladení vajíček obou druhů obalečů ve vinicích. Začátek líhnutí housenek předpokládáme začátkem příštího týdne.  O optimálním termínu ošetření proti housenkám 1. generace vás budeme informovat v další signalizační zprávě.

24.04.2015

Na některých sledovaných lokalitách JM ( Nosislav, Újezd u Brna a Velké Bílovice) začaly v průběhu tohoto týdne létat oba druhy obalečů. Průhěh letu - viz grafy jednotlivých lokalit.

banner_ekovin.jpg