Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 3a Převod zařazení z titulu integrovaná produkce do titulu ekologické zemědělství

§ 3a    Převod  zařazení  z  titulu  integrovaná  produkce do titulu ekologické    zemědělství

(1)  Hodlá-li  žadatel  v průběhu příslušného pětiletého období převést
   zařazení  v  titulu  integrovaná produkce s kulturou vinice nebo ovocný
   sad  podle  §  2  písm.  a) bodu 2 a § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 do
   zařazení  v  titulu  ekologické  zemědělství podle § 2 písm. a) bodu 1,
   podá novou žádost o zařazení podle odstavce 2.

   (2)  Podává-li žadatel žádost o zařazení podle odstavce 1, uvede v této
   žádosti

   a)  všechny  půdní  bloky,  popřípadě  jejich  díly  zařazené do titulu
   integrovaná produkce s kulturou vinice nebo ovocný sad, včetně zařazené
   výměry,

   b)  všechny  půdní  bloky,  popřípadě  jejich  díly  zařazené do titulu
   ekologické zemědělství, včetně zařazené výměry,

   c)  snížení  zařazené  výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu včetně
   případného důvodu snížení podle § 5 odst. 5,

   d) zvýšení zařazené výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu,

   e)  půdní  bloky, popřípadě jejich díly, které dosud nebyly zařazeny do
   titulu integrovaná produkce s kulturou vinice nebo ovocný sad a žadatel
   je požaduje zařadit do titulu ekologické zemědělství.

   (3)  Na  žádost  podanou  podle  odstavců  1  a  2  se uplatní podmínky
   stanovené  v § 3 a 5 obdobně. Splní-li žadatel podmínky pro zařazení do
   titulu   ekologické   zemědělství  podle  §  7,  nedokončení  původního
   pětiletého období v titulu integrovaná produkce podle § 2 písm. a) bodu
   2 a § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 se za porušení podmínek nepovažuje.

   (4)  Podává-li  žadatel  v  kalendářním  roce  žádost  o zařazení podle
   odstavců 1 až 3, nelze v tomto kalendářním roce podat žádost o zařazení
   podle § 20 do titulu ekologické zemědělství a integrovaná produkce.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg