Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Signalizace letu obalečů ve vinicích - 2016

Signalizace termínu ochrany vinic proti obalečům (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

SIGNALIZACE TERMÍNU OCHRANY VINIC PROTI OBALEČŮM I. GENERACE

Signalizační zprávy

16.07.2016 Signalizační zpráva IV - 2. generace obalečů - I.

Obaleč mramorovaný a obalečík jednopásný (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

V uplynulém období začal let druhé generace obalečů. O vhodném termínu ošetření proti housenkám druhé generace obalečů budeme informovat

23.5.2106 Signalizační zpráva II.
V minulém období byl zaznamenán pokles letové aktivity samců obalečů. Začátek líhnutí housek obalečů první generace se přepokládá na konci tohoto týdne. Nálet a aktivitu samců obalečů můžete sledovat na: http://www.ekovin.cz/sekce-pro-cleny/prehled-sledovanych-lokalit-2 . V oblastech s velmi silným výskytem je vhodné zvážit aplikaci již proti první generaci housenek. Let první generace je kratší a jedním zásahem lze účinně populaci srazit. O vhodném termínu budete informováni prostřednictvím dalších signalizačních zpráv. Na většině lokalit však bývá ochrana směřována až proti druhé generaci obalečů. V loňském roce byla škodlivost obalečů vyšší než v předchozích ročnících. Je vhodné věnovat těmto škůdcům pozornost.
04.05.2016 Signalizační zpráva I.

Začátek letu 1. generace obalečů - koncem minulého týdne začal na některých lokalitách Jižní Moravy let obalečů EA a LB ve vinicích. Průběh letu můžete sledovat v grafech zde.


banner_ekovin.jpg