Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 17 Vyřazení z agroenvironmentálního opatření a vrácení dotace

§ 17    Vyřazení z agroenvironmentálního opatření a vrácení dotace

(1) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

   a)  titulu  ekologické  zemědělství,  že  byla  v  průběhu  příslušného
   pětiletého  období  žadateli  zrušena registrace v systému ekologického
   zemědělství podle zvláštního právního předpisu^19),

   b) titulu integrovaná produkce

   1.  porušení  podmínky  uvedené  v  §  8  odst.  4 písm. e) nebo f); za
   porušení  této  podmínky  se  rovněž  považuje  nepředložení  záznamů o
   výsledcích rozborů v průběhu kontroly na místě^35),

   2.  ve  vzorku  odebraném  podle  § 8 odst. 4 písm. e) překročení mezní
   hodnoty  obsahu  některé z chemických látek obsažených v půdě uvedené v
   části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

   3.  ve  vzorku  odebraném  podle  § 8 odst. 4 písm. f) překročení mezní
   hodnoty  obsahu některé z chemických látek obsažených v ovoci uvedené v
   části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

   4.  porušení  podmínky  uvedené  v  §  8  odst.  7 písm. g) nebo h); za
   porušení  této  podmínky  se  rovněž  považuje  nepředložení  záznamů o
   výsledcích rozborů v průběhu kontroly na místě^35),

   5.  ve  vzorku  odebraném  podle  § 8 odst. 7 písm. g) překročení mezní
   hodnoty  obsahu  některé z chemických látek obsažených v půdě uvedené v
   části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

   6.  ve  vzorku  odebraném  podle  § 8 odst. 7 písm. h) překročení mezní
   hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v zelenině uvedené
   v části C přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

   dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne
   a   Fond   současně   rozhodne   o   vyřazení  žadatele  z  příslušného
   agroenvironmentálního  opatření pro příslušné pětileté období a vrácení
   dotace  pro  příslušné  agroenvironmentální  opatření od počátku tohoto
   pětiletého období.

   (2)  Zjistí-li  Fond  u žadatele při uplatnění titulu zatravňování orné
   půdy porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 2, 3 nebo odst. 6 písm. a),
   dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne
   na půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém k porušení podmínky došlo,
   a Fond současně rozhodne o vyřazení půdního bloku, popřípadě jeho dílu,
   na    kterém    k    porušení    podmínky    došlo,    z    příslušného
   agroenvironmentálního  opatření;  případná povinnost vrátit poskytnutou
   dotaci nebo její část tím není dotčena.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg