Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 14 Snížení dotace

§ 14    Snížení dotace

(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a) titulu ekologické zemědělství porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4) ve výši do 20 000 Kč včetně33), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4),
b) titulu integrovaná produkce porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. b) nebo v § 8 odst. 5 písm. d),
c) titulu mezofilní a vlhkomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. g),
d) titulu horské a suchomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. g),
e) titulu trvale podmáčené a rašelinné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. e),
f) titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. e), g) titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. d),
h) titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. e),
i) titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. f).

 

(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele
a) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. f), popřípadě v § 9 odst. 7 písm. e), § 9 odst. 8 písm. c), § 9 odst. 10 písm. c), § 9 odst. 12 písm. b), § 9 odst. 13 písm. b), § 9 odst. 14 písm. b), § 9 odst. 15 písm. d), § 9 odst. 16 písm. c), § 9 odst. 17 písm. d), jde-li o porušení v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,
b) při uplatnění titulu ekologické zemědělství
1. porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství4), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství4) ve výši nad 20 000 Kč do 50 000 Kč včetně34), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství4),
2. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
3. porušení podmínky uvedené v § 7 odst. 5 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu; snížení dotace se vztahuje pouze na dotaci poskytovanou na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost zařazené v tomto titulu,
c) při uplatnění titulu integrovaná produkce
1. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. c); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),
2. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. e); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),
d) při uplatnění podopatření ošetřování travních porostů
1. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. a) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla vyšší než 0,16 včetně a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,
2. porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 včetně velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu,
e) při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky
porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. e),
f) při uplatnění titulu horské a suchomilné louky
porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. e),
g) při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. g),
h) při uplatnění titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. f),
i) při uplatnění titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. b) nebo e).

 

 

(3) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 13, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele
a) při uplatnění titulu ekologické zemědělství
porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zákonem o ekologickém zemědělství5), které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství5) ve výši nad 50 000 Kč do 70 000 Kč včetně36), nejde-li o uložení pravomocné pokuty za porušení podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství5),
b) při uplatnění titulu integrovaná produkce
1. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. d); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),
2. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. f),
3. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. f); za porušení této podmínky se rovněž považuje nepředložení záznamů o výsledcích sledování v průběhu kontroly na místě35),
4. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 7 písm. l) nebo m),
5. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjištění 7 aplikací uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodě 1 nebo 2,
c) při uplatnění titulu louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 7 písm. c) nebo d),
d) při uplatnění titulu mezofilní a vlhkomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 8 písm. f),
e) při uplatnění titulu horské a suchomilné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 10 písm. f),
f) při uplatnění titulu trvale podmáčené a rašelinné louky porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 12 písm. c) nebo d),
g) při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 13 písm. c), d) nebo e),
h) při uplatnění titulu ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 14 písm. c), d) nebo e),
i) při uplatnění titulu pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 15 písm. f) nebo h),
j) při uplatnění titulu druhově bohaté pastviny porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 16 písm. e) nebo g),
k) při uplatnění titulu suché stepní trávníky a vřesoviště porušení podmínky uvedené v § 9 odst. 17 písm. f), g) nebo h),
l) při uplatnění titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. b) nebo v § 10 odst. 7 písm. a); za porušení podmínky v § 10 odst. 6 písm. b) se rovněž považuje porušení této podmínky po prvním roce příslušného pětiletého období,
m) při uplatnění titulu pěstování meziplodin porušení podmínek uvedených v § 11 odst. 3 písm. a).

 

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství36a) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti o poskytnutí dotace a v žádosti o poskytnutí dotace nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, sníží platbu o 1 %36a),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, sníží platbu o 2 %36a),
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %36a).

(5) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření vypočtená podle § 13 se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění titulu integrovaná produkce porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjištění 8 aplikací uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodě 1 nebo 2.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg