Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


§ 12 Titul biopásy

§ 12    Titul biopásy

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do titulu biopásy uvede

   a)  seznam  půdních  bloků,  popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda
   evidovaných  v  evidenci  půdy, na nichž předpokládá založení biopásů v
   rámci tohoto titulu,

   b) výměru biopásů, které požaduje zařadit do tohoto titulu.

   (2)  Součástí  žádosti  o  zařazení  do  titulu biopásy musí být zákres
   příslušných  půdních  bloků,  popřípadě  jejich  dílů,  které  požaduje
   žadatel  zařadit  do tohoto titulu, včetně zákresu navržených biopásů v
   mapě půdních bloků.

   (3)  Zařadit  do  titulu biopásy lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na
   kterém není

   a) tento titul uplatňován,

   b) uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. b),
   c)  bodu  1  nebo  písm. a) bodu 2, nejedná-li se o zemědělskou kulturu
   orná půda,

   c)  uplatňováno  některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1
   písm.  b),  c)  bodů  1, 2, 4, 5 nebo 6 nebo písm. e) nařízení vlády č.
   242/2004 Sb.

   (4)  Žadatel každoročně v průběhu příslušného pětiletého období v rámci
   titulu biopásy

   a)  oseje  nejpozději do 31. května kalendářního roku příslušné biopásy
   podle  odstavce  1 písm. b) směsí osiva splňující složení podle přílohy
   č.  16  k  tomuto  nařízení  alespoň v minimálním objemu výsevu na 1 ha
   uvedeném  v  příloze  č. 16 k tomuto nařízení, nejdéle do 24 měsíců ode
   dne  vydání  osvědčení  prokazujícího  kvalitu  osiva  podle zvláštního
   právního předpisu^24),

   b)  umístí  vytvořené biopásy podle písmene a) o šíři 6 až 12 metrů při
   okrajích  půdních  bloků,  popřípadě  jejich  dílů  nebo uvnitř půdních
   bloků,   popřípadě   jejich   dílů   ve  směru  orby;  vzdálenost  mezi
   jednotlivými  biopásy  uvnitř půdních bloků, popřípadě jejich dílů musí
   být minimálně 50 metrů; biopás musí být vzdálen od dálnice nebo silnice
   I. a II. třídy^32) minimálně 50 metrů, a to kteroukoliv svou částí,

   c)  ponechá  vytvořené  biopásy podle písmene a) bez zásahu zemědělskou
   mechanizací  a  bez ošetření chemickými přípravky na ochranu rostlin do
   31.  března  následujícího  kalendářního  roku  a  poté  porost biopásů
   zapraví do půdy, nejpozději však do 31. května kalendářního roku,

   d) v případě změny polohy biopásu na příslušném půdním bloku, popřípadě
   jeho  dílu,  předloží  Fondu  společně  s  žádostí o poskytnutí dotace,
   nejpozději  však  do  15.  května  příslušného  kalendářního roku, nový
   zákres biopásů pro příslušný kalendářní rok,

   e)   zajistí,  aby  vytvořené  biopásy  nebyly  používány  k  přejezdům
   zemědělské techniky, ani jako souvratě,

   f)  v případě osetí plochy širší než 12 metrů zajistí označení skutečné
   hranice biopásu viditelně v terénu.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg