Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


ŠKOLENÍ AEO IP – Réva vinná - Off-line webinář 2021

Níže naleznete informace ke školení integrované produkce révy vinné za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle § 11, odst. 5, písm. i) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Vzhledem k přechodnému období je v roce 2021 možné vstoupit
do navazujícího závazku na období jednoho roku
.  Žádost o zařazení bude možné podat pouze na díly půdních bloků, jejichž převážná část byla v LPIS k 31. 12. 2019 nebo k 31.12.2020 zařazena v závazku podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Podmínky pro poskytnutí dotace v rámci jednoletých navazujících závazků vycházejí z podmínek pro dvouleté navazující závazky.

Na základě přetrvávající epidemiologické situace v České republice v důsledku pandemie koronaviru SARS-CoV-2 a vyhlášených usnesení vlády o přijetí krizových opatření pro území České republiky lze předpokládat, že v nejbližších měsících nebude možné uskutečnit školení prezenční formou tak, jak bylo zvykem v předchozích letech.
V roce 2021 proběhnou školení ve dvou termínech, a to jednou na jaře a jednou v létě. Doporučujeme využít jarního termínu školení, které proběhne formou off-line webináře. Druhý termín školení na integrovanou produkci révy vinné proběhne v letních měsících, nejpozději do 31. srpna 2021. Forma letního termínu školení bude zvolena v závislosti na vývoji epidemiologické situace.
Registrace na off-line webinář pořádaný v jarním termínu bude spuštěna 1. března 2021. Způsob přihlašování na školení bude zachován. Po úspěšné registraci na stránkách www.skoleniip.cz a zaplacení faktury za školení obdrží přihlášený subjekt odkaz na webové stránky, kde se bude moci v termínu od 1. dubna do 30. května 2021 seznámit s nahranými přednáškami. Případné dotazy budou zodpovězeny přednášejícími formou on-line webináře v určený den a čas (informace budou zaslány v průběhu přihlašování). Další dotazy mohou subjekty zaslat na e-mail jednotlivých přednášejících. Dále subjekt obdrží webový odkaz na nahrané soubory přednášek v pdf formátu a tiskopis „Čestné prohlášení – doklad o absolvování školení“, který je nutné vyplnit a odeslat (viz. instrukce níže) na ÚKZÚZ, nejpozději do 15. června 2021 v případě absolvování off-line webináře v jarních měsících (duben až květen). Toto Čestné prohlášení o absolvování školení slouží pro potřeby ÚKZÚZ jako doklad o účasti subjektu na školení, tedy nahrazuje podpis na prezenční listině. Podmínkou uznání Čestného prohlášení je zaplacení poplatku za absolvované školení. V případě neuhrazení faktury za školení nelze doručené Čestné prohlášení uznat.

Instrukce pro odeslání „Čestné prohlášení – doklad o absolvování školení“

„Čestné prohlášení – doklad o absolvování školení“ vyplňuje a odešle subjekt, který absolvoval off-line webinář. Doručené Čestné prohlášení nahrazuje podpis na prezenční listině a poslouží jako doklad o absolvování školení pro Státní zemědělský intervenční fond.

Čestné prohlášení subjekt vyplní a odešle přednostně prostřednictvím datové schránky. Pokud subjekt datovou schránku nemá zařízenou, tak odešle řádně vyplněné a vlastnoručně podepsané Čestné prohlášení poštou. V případě odeslání datovou schránkou akceptujeme oskenované vyplněné Čestné prohlášení, které nemusí být elektronicky podepsánoV případě odeslání Čestného prohlášení poštou je nutné odeslat originál, kopie v tomto případě neakceptujeme.

Adresa pro odeslání „Čestného prohlášení“:
ID datové schránky ÚKZÚZ: ugbaiq7
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Oddělení ekologického zemědělství
Ing. Radka Šlapanská
Hroznová 63/2
656 06 BRNO

Dále upozorňujeme, že ÚKZÚZ již nevydává Osvědčení o absolvování školení. Za splnění této dotační podmínky se považuje účast na školení doložená podpisem na prezenční listině a doložení výpisu z obchodního rejstříku, případně řádně vyplněná plná moc odevzdaná u prezence. V případě off-line webináře namísto podpisu na prezenční listině poslouží jako doklad o absolvování školení Vámi vyplněné Čestné prohlášení. V případech, kdy za firmu jedná pověřená soba, je tato osoba povinna doložit plnou moc k zastupování. Tuto plnou moc odešle spolu s formulářem Čestné prohlášení.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg