Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Orgány svazu

Valná hromada je nejvyšším orgánem Ekovínu. Tvoří ji členové nebo delegovaní zástupci členů Ekovínu. Počty a složení delegovaných zástupců stanoví Jednací řád Ekovínu.

Předsednictvo a výkonný výbor

Předsednictvo Ekovínu tvoří výkonný výbor, předseda kontrolní komise Ekovínu a zástupci členů Ekovínu. Počet a složení delegovaných zástupců stanoví Jednací řád Ekovínu. Předsednictvo se za svoji činnost zodpovídá valné hromadě Ekovínu. Výkonný výbor Ekovínu tvoří předseda, místopředseda a tajemník. Předsedu a místopředsedu volí valná hromada Ekovínu, tajemníka jmenuje a odvolává předsednictvo Ekovínu. Výkonný výbor se za svou činnost zodpovídá předsednictvu Ekovínu.

Detail akce
 

Revizní komise

Revizní komise Ekovínu je dvoučlenná a je volena valnou hromadou Ekovínu.

Detail akce
 

Kontrolní komise

Kontrolní komise Ekovínu je pětičlenná a je volena valnou hromadou Ekovínu. Komise kontroluje veškerou činnost Ekovínu. Za svou činnost se zodpovídá valné hromadě Ekovínu.

Detail akce
 

banner_ekovin.jpg