Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Sklizeň

Nejdůležitějším předpokladem vysoce kvalitního červeného biovína je sklizeň zdravých, fyzi- ologicky vyzrálých hroznů. Hrozny by měly být uchráněny před houbovými patogeny, škůdci a měli by být prosté kontaminantů, jakými jsou hniloba způsobená plísní šedou, padlí révy a další, a to až do sklizně. V případě viditelných infekcí hniloby plísně šedé, padlí nebo jiných houbových patogenů, by měly být napadené hrozny vytříděny při ruční sklizni. Sklízet by se měly pouze zdravé hrozny v požadovaném stupni zralosti. Napadené, ne zcela vybarvené a nezralé hrozny by měli být vyřazeny na vinici. Tato metoda třídění je nejefektivnější.

Hrozny červených odrůd mohou být sklízeny i při vyšších denních teplotách. Důležitým předpokladem pro kvalitu vína je optimální fyziologická zralost hroznů odpovídající odrůdě, přírodněklimatickým podmínkám a typu cílového vína. Dokonalá znalost vlastností hroznů – optimální poměr mezi cukry, kyselinami, pH rmutu, barva bobulí, chuť a aroma hroznů i rmu- tu, umožňují vinaři sklízet podle různých etap zralosti.

Hrozny je vhodné sklízet ručně či pomocí kombajnu za příznivého počasí a měly by být tříděny přímo na vinici nebo na separační lince. Kombajnová sklizeň umožnuje svou rychlostí sklizeň hroznů v optimální kvalitě za nejpříznivějších podmínek. Ruční sklizeň však může být kvalitativně ještě selektivnější. Nevhodné povětrnostní podmínky při sklizni mohou velmi rychle způsobit ztrátu kvality i výnosu. V takovém případě je vhodnější kombajnová sklizeň bez manuální separace.

V některých certifikovaných oblastech a vinicích je v rámci kvalitativních směrnic kom- bajnová sklizeň zakázána.

Transport hroznů při sklizni je závislý na způsobu sklizně (ručně nebo pomocí kombajnu) a technologickém vybavení vinařství. Z pohledu kvality a vinifikace je potřebné, aby byly hrozny transportovány bez prodlevy a v neporušeném stavu. V případě nutnosti je možné hrozny chránit před oxidací a mikrobiální infekcí použitím SO2, oxidem uhličitým nebo su- chým ledem.

Zabránit by se mělo přílišnému odírání a stláčení hroznů, a to:

• použitím mělkých transportních beden, beček a košů

• použitím lehko čistitelných materiálů k zajištění správné hygieny

• vykládáním hroznů přímo do odstopkovače, mlýnku nebo lisu

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg