Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Plíseň šedá, (Botrytis cinerea, Botryitinia fuckeliana)

Jednou z nejvýznamnějších příčin ztráty kvality hroznů je jejich hnití. Nejvýznamnějším hou- bovým patogenem způsobujícím hnití bobulí a hroznů je plíseň šedá. Tato houba může růst na jakémkoli odumírajícím, stresovaném či mrtvém rostlinném materiálu, přičemž je schopna napadat extrémně široký okruh hostitelů.  Mimořádně nebezpečná je v podmínkách vyso- kých relativních vlhkostí vzduchu a častých srážek, což vytváří mimořádně příznivé klima pro vývoj tohoto patogena. Hrozny jsou k poškození tímto patogenem nejcitlivější v období od uzavírání hroznů do sklizně.

Infekce hroznů jak samotnou plísní šedou, tak ve spojení s dalšími mikroorganizmy, jako jsou bakterie octového kvašení nebo přírodními „divokými“ kvasinkami, jako např. Kloeckera apiculatus, Metschnikowia pulcherima nebo Candida ssp., Penicillium sp. Aspergillus niger, Cladiosporum sp. se v posledních letech v důsledku klimatických změn stalo jedním z nej- větších problémů ekologického vinařství. V některých oblastech vyvolal v některých letech tento komplex mikroorganizmů dramatický pokles kvality vín a způsobil nutnost zavedení nových specifických technologických kroků při výrobě vína. V protikladu k ušlechtilé hnilobě způsobuje časné napadení plísní šedou časté defekty aroma produkovaných vín.

Takzvaná „ušlechtilá hniloba“ vyžaduje specifické podmínky jak prostředí, tak počasí. Jen v několika málo oblastech světa dovolují specifické podmínky vývoj plísně šedé na zralých hroznech. Výsledkem tohoto procesu jsou specificky vyzrálé hrozny s vyšším obsahem, čás- tečně fermentovaného cukru, které umožňují výrobu mimořádně kvalitních bílých a růžových vín se specifickým aroma.

Obr. 48–49: Hrozny napadené plísní šedou a druhotně v důsledku tohoto napadení infi- kované bakteriemi octového kvašení.

Ochrana

V současnosti nemá systém ochrany v ekologickém vinohradnictví žádný skutečně účinný prostředek ochrany proti plísni šedé. Většina níže uvedených prostředků je ve stádiu expe- rimentálního používání. Někdy je jejich použití účinné, někdy ne.

Nepřímá opatření: Protože spory plísně šedé mají při klíčení a růstu specifické nároky na mikroklima, může být dosaženo výrazného ochranného efektu již provzdušňováním keře. Cílem je zvýšit v zóně hroznů proudění vzduchu a vystavit hrozny více slunečnímu záření, v důsledku čehož dochází k rychlejšímu osychání hroznů po jejich ovlhčení. K nepřímým opatřením patří i výběr vhodného vedení, řezu, umístění hroznů, odlisťování, prořeďování či dělení hroznů, jakož i závlaha, vhodná strategie hnojení, omezení nadbytku dusíku, volba vhodného podnožového materiálu, klonová selekce či volba vhodného sponu výsadby. Významné je i omezení jakéhokoli mechanického poškození hroznů, například vhodnou ochranou hroznů před housenkami obalečů.

Obr. 50–51: Otevřený hrozen modré odrůdy, vhod- ně provedené zelené práce s dělením hroznů.

Přímá opatření: aplikace silikátů ve formě vodního skla či extraktu z přesličky nebo bikar- bonátu draselného zpevňuje kutikulu bobulí a chrání hrozny před napadením plísní šedou. Tentýž efekt zpevnění kutikuly má i aplikace mědi. Používány jsou i některé druhy antagonis- tických mikroorganizmů, jako je Trichoderma herzianum, T. viride, Ulocladium oudemansii nebo bakterie Bacillus subtilis sp.

Strategie ochrany rostlin

Plíseň šedá

Související dokumenty

Žádné riziko

suché teplé počasí s nízkou vzdušnou vlhkostí < 50 %, větrno, příznivé podmínky

v době zrání, vyrovna- né hnojení, zamezení nadměrnému příjmu dusíku

méně náchylné od- růdy, otevřené řidší hrozny (dělení hroznů, prořeďování hroznů), provzdušněný keř (vylamování letorostů, listů, hroznů), optimální ochrana před obaleči

Nízký infekční tlak

suché až vlhčí počasí, občasné deště, nízké noční teploty do 10° C, vyrovnané hnojení, zamezení nadměrnému příjmu dusíku

méně náchylné od- růdy, otevřené řidší hrozny (dělení hroznů, prořeďování hroznů), provzdušněný keř (vylamování letorostů, listů, hroznů), optimální ochrana před obaleči

Aplikace pomocných látek (bikarbonát dra- selný, rostlinné extrakty, vodní sklo) a mědi pro zesílení kutikuly bobulí

Vysoký infekční tlak

vlhké a teplé poča- sí, rosy, mlhy, trvale vysoká vzdušná vlhkost

70–100 %, v době sklizně denní teploty

do 25° C, noční teploty nad 15° C

velmi citlivé odrůdy a klony, kompaktní hrozny, přehuštěné

keře (bez zelených pra- cí), přílišný přísun dusí- ku v důsledku pozdního plečkování, intenzivní růst, silné napadení obaleči, vosami, ptáky

či poškození kroupa- mi, pozdní napadení oidiem

Aplikace pomocných látek (bikarbonát dra- selný, rostlinné extrakty, vodní sklo) a mědi pro zesílení kutikuly bobulí, aplikace Bacillus sub- tilis, Trichoderma viride nebo T. harzianum

Odkazy: viz zelené práce, ochrana před padlím, ochrana před obaleči.

Legislativní rámec:

Směrnice (EU) č. 834/2007: článek 12 (g): při prevenci poškození rostlin chorobami, škůdci a ple- vely se přednostně využívá přirozených antagonistů, volby odolných druhů a odrůd, střídání plodin, kultivace a termických zásahů. (h): při zjištění rizika poškození porostu smějí být použity pouze ochranné prostředky povolené k použití v ekologickém zemědělství. Povolené prostředky jsou uve- deny v Anexu IIB. Je nutné rovněž respektovat národní legislativu prostředků ochrany rostlin.

Další komentáře: hrozny napadené plísní šedou (mokrou hnilobou), octovými bakteriemi či houba- mi rodu Penicillium spp. nemohou být použity pro výrobu vína. Jejich přítomnost ve vinici je třeba zjistit co nejdříve a hrozny odstranit. Pokud jsou při sklizni hrozny viditelně napadeny, je třeba je při sklizni a před zpracováním vytřídit a zpracovat zvlášť. Opakovaná ruční sklizeň zvyšuje kvalitu vína. Významné jsou důsledky sklizně napadených hroznů: oxidace specifickými enzymy, degradace barvy a aromatických látek, ztráty Thiaminu a problémy při fermentaci a čiření vína, potřeba vyšších dávek SO2. Vína vyrobená z takto napadených hroznů jsou často poznamenána charakteristickým plísňovým zápachem, často mívají vysoký obsah hořčin a vysoký obsah kyseliny octové.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg