Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Odrůdy

Pěstování vinné révy má v Evropě dlouhou tradici. Tomu odpovídá množství lokálních odrůd adaptovaných na různé podmínky pěstování. Odrůdy jsou adaptovány na specifické klima- tické a půdní podmínky od oblastí s horkým a suchým létem a deštivou zimou až po oblasti s chladnými zimami a horkými, ale i srážkově bohatými léty. Některé odrůdy jsou přizpůso- beny podmínkám horkého a suchého léta, ale jsou citlivé vůči zimním mrazům. Jiné jsou přizpůsobeny mírnému klimatu, přičemž mají vysokou rezistenci k zimním mrazům, ale jsou citlivé vůči suchu, vodnímu stresu nebo slunečnímu úpalu. Jedním z principů ekologického vinohradnictví je pěstování odrůd, druhů a podnoží, které jsou přizpůsobené a vhodné do daných klimatických a půdně ekologických podmínek dané lokality. Je prokazatelně lepší volit k výsadbě lokální, daným podmínkám přizpůsobené odrůdy, které obvykle mívají vyšší, geneticky podmíněnou míru odolnosti k hlavním patogenům a škůdcům dané oblasti. Odol- nost, či tolerance vůči škůdcům a chorobám se mění od odrůdy k odrůdě.

Všechny odrůdy révy vinné jsou vystaveny širokému spektru chorob a škůdců, jako je Padlí révové (Erysiphe necator) – oidium, Plíseň révová (Plasmopara viticola) – peronospora, Plí- seň šedá (Botrytis cinerea), Eutypa, Esca a obaleči. Všechny tyto choroby a škůdci vyžadují specifická ochranná opatření vhodná pro ekologické vinohradnictví.

V současnosti není žádná z pěstovaných odrůd schopna zcela odolávat napadení hlavními chorobami révy. Mezi citlivostí odrůd jsou však zásadní rozdíly varírující od úrovně „velmi citlivých“ až po „rezistentní“ (tab. 1-2). Mezi tradičními evropskými odrůdami se vzácně na- cházejí kultivary, které mohou být charakterizovány maximálně jako „tolerantní“. To znamená, že jsou schopny odolávat mírným infekčním tlakům, pokud jsou současně kombinována preventivní ochranářská opatření s vhodnou úrovní zelených prací.

V posledních letech byla vyšlechtěna křížením mezi různými druhy rodu Vitis a odrůdami druhu Vitis vinifera nová generace odrůd rezistentních vůči padlí révy a plísni révy (tab. 3). Tito takzvaní interspecifičtí (inter – mezi, species – druh) kříženci, či PIWI (z německého Pilzwiederstandsfaehig = plísním odolný) kříženci nejsou v některých evropských zemích povoleni k produkci vyšších kvalitativních stupňů vín, ačkoli poslední generace těchto kří- ženců je v některých zemích, jako například v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Česku či Maďarsku pro výrobu těchto vín povolena.

Odrůdy označené v tabulce jako „tolerantní“ či „odolné“ nejsou vůči žádné uvedené chorobě zcela odolné, jsou pouze méně citlivé, pokud jsou při jejich pěstování dodržována optimální ochranná opatření a optimální „zelené práce“. Odolné či tolerantní odrůdy je v dané oblasti nutno navíc prověřit, zda produkční schopnosti odrůdy odpovídají očekáváním jak z hlediska produkčního, tak z hlediska požadavků trhu vínem.

Tab. 1. Odolnost běžných, široce rozšířených bílých odrůd vůči hlavním chorobám

Odrůda

Plíseň révy Plasmopara viticola

Padlí révové Erysiphe necator

Plíseň šedá

Botrytis cinerea

Černá hniloba Guignardia bidwelii

Bílé  odrůdy

Rulandské bílé

tolerantní

odolné

citlivé

tolerantní

Rulandské šedé

tolerantní

tolerantní

citlivé

tolerantní

Chardonnay

velmi citlivé

velmi citlivé

citlivé

citlivé

Garganega

tolerantní-citlivé

tolerantní

tolerantní

tolerantní

Ryzlink rýnský

tolerantní-citlivý

tolerantní-citlivý

velmi citlivý

citlivý

Ryzlink vlašský

tolerantní

odolný

citlivý

?

Viogne

tolerantní

tolerantní

citlivé

citlivé

Veltlínské zelené

velmi citlivé

citlivé

tolerantní

?

Trebbiano

citlivé

citlivé

odolné

citlivé

Sauvignon blanc

tolerantní

velmi citlivé

citlivé

velmi citlivé

Tramínské červené

tolerantní

odolný

tolerantní

tolerantní

Semillon

tolerantní

odolný

tolerantní

tolerantní

Mueller Thurgau

velmi citlivé

citlivé

velmi citlivé

citlivé

Mauzac (F)

odolné

odolné

citlivé

Maccabeo (E)

tolerantní

velmi citlivé

velmi citlivé

Furmint (HU)

citlivé

velmi citlivé

tolerantní

citlivé

Colombard

tolerantní

velmi citlivé

tolerantní

citlivé

Chenin blanc

tolerantní

citlivé

velmi citlivé

odolné

Reference:

Ambrosi, H. et al. 1998 Farbatlas Rebsorten, Ulmer Verlag

Lott, H. & Pfaff, F. 2003, Taschenbuch der Rebsorten, Fraund Verlag Vitis International Variety Cataloque: http://www.vivc.bafz.de/index.php; European Vitis Database: http://www.genres.de/eccdb/vitis/;

French Vitis database http://www1.montpellier.inra.fr/vassal/collections/liste.php; Greek Vitis database: http://gvd.biology.uoc.gr/gvd/index.htm

US National grape register: http://www.ngr.ucdavis.edu/

Odrůdy označené v tabulce jako „tolerantní“ či „odolné“ nejsou vůči žádné uvedené chorobě zcela odolné, jsou pouze méně citlivé, pokud jsou při jejich pěstování dodržována optimální ochranná opatření a optimální „zelené práce“. Odolné či tolerantní odrůdy je v dané oblasti nutno navíc prověřit, zda produkční schopnosti odrůdy odpovídají očekáváním jak z hlediska produkčního, tak z hlediska požadavků trhu vínem.

Tab. 2. Odolnost běžných, široce rozšířených červených odrůd vůči hlavním chorobám

Odrůda

Plíseň révy Plasmopara viticola

Padlí révové Erysiphe necator

Plíseň šedá

Botrytis cinerea

Černá hniloba Guignardia bidwelii

Červené odrůdy

Rulandské modré

citlivá-tolerantní

citlivá-tolerantní

velmi citlivá

citlivá

Barbera

citlivá-tolerantní

citlivá-tolerantní

odolná

?

Cabernet Franc

citlivá

velmi citlivá

citlivá

citlivá

Cabernet

Sauvignon

tolerantní

velmi citlivá

odolná

velmi citlivá

Canaiolo Nero

velmi citlivá

velmi citlivá

citlivá

?

Carignan Noir

citlivá

velmi citlivá

velmi citlivá

citlivá

Cinsault, Hermitage

citlivá

citlivá

citlivá

citlivá

Malbec

citlivá

odolná

citlivá

citlivá

Dornfelder

citlivá

velmi citlivá

tolerantní

citlivá

Gamay Noir

citlivá

citlivá

citlivá

citlivá

Grenache

velmi citlivá

tolerantní-odolná

velmi citlivá

citlivá

Kadarka

tolerantní

tolerantní

odolná

tolerantní

Lagrein

citlivá

citlivá

citlivá

citlivá

Lambrusco

tolerantní

tolerantní

citlivá

tolerantní

Modrá frankovka

citlivá-tolerantní

velmi citlivá

tolerantní

citlivá

Merlot

velmi citlivá

tolerantní

tolerantní-citlivá

velmi citlivá

Monastrell

citlivá

citlivá

odolná

tolerantní

Montepulciano

citlivá-tolerantní

citlivá-tolerantní

tolerantní-odolná

citlivá

Odrůda

Plíseň révy Plasmopara viticola

Padlí révové Erysiphe necator

Plíseň šedá

Botrytis cinerea

Černá hniloba Guignardia bidwelii

Červené odrůdy

Nebbiolo

tolerantní

velmi citlivá

citlivá

tolerantní

Nero D´Àvola

citlivá-tolerantní

citlivá

citlivá

?

Pinotage

citlivá

citlivá

citlivá

citlivá

Modrý Portugal

velmi citlivá

velmi citlivá

citlivá

citlivá

Svatovavřinecké

citlivá

velmi citlivá

velmi citlivá

citlivá

Sangiovese

citlivá

tolerantní

citlivá-tolerantní

citlivá

Syrah, Shiraz

tolerantní

odolná

citlivá

tolerantní

Tempranillo

tolerantní

citlivá

tolerantní

citlivá

Zweigelt

citlivá

citlivá

citlivá

citlivá

Obr. 22: Bílé odrůdy: Rulandské šedé (Vitis vinifera)

Tento seznam ukazuje hodnocení citlivosti některých rezistentních kříženců na základě údajů poskytnutých autory těchto kříženců. Hodnocení je založeno na polních pozorováních. Je použita pětičlenná stupnice úrovně odolnosti (velmi nízká, nízká, střední, dobrá, velmi dobrá.

„---“ = není dostupný žádný údaj). Tento seznam je jen malým výběrem všech dostupných odrůd. Ukazuje především odrůdy, které jsou již dnes častěji, především v Rakousku, Švý- carsku, Německu a některých státech východní Evropy pěstovány.

Tab. 3. Rezistentní – vůči chorobám odolné odrůdy

barva

odrůda

odolnost peronospo- ra list

odolnost peronospo- ra hrozen

odolnost oidium list

odolnost oidium hrozen

barva

odolnost botrytida

odolnost mráz

červená

Baco noir

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

---

---

---

červená

Baron

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

střední

---

---

červená

Cabernet Carbon

v. dobrá

v. dobrá

střední

střední

v. nízká

---

---

červená

Cabernet Carol

v. dobrá

v. dobrá

dobrá

dobrá

v. nízká

---

---

červená

Cabernet Cortis

v. dobrá

v. dobrá

dobrá

dobrá

nízká

---

---

červená

Cabernet Jura

(VB 5-02)

v. dobrá

v. dobrá

v. dobrá

v. dobrá

---

v. dobrá

v. dobrá

červená

Cabertin

(VB 91-26-17)

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

---

dobrá

v. dobrá

červená

Chambourcin

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

střední

---

---

červená

Chancellor

v. dobrá

v. dobrá

v. dobrá

v. dobrá

nízká

---

---

červená

De Chaunac

střední

střední

střední

střední

střední

---

---

červená   Landal

střední

dobrá

dobrá

dobrá

nízká

---

---

červená   Léon Millot

střední

dobrá

dobrá

v. dobrá

nízká

---

---

červená

Maréchal Foch

dobrá

dobrá

dobrá

v. dobrá

nízká

---

---

červená   Monarch

dobrá

dobrá

střední

střední

nízká

---

---

červená

Pinotin

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

---

dobrá

v. dobrá

červená

Plantet

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

---

---

---

červená   Prior

v. dobrá

v. dobrá

v. dobrá

v. dobrá

v.nízká

---

---

červená

Regent

nízká

dobrá

dobrá

v. dobrá

střední

---

---

červená   Triumph vom Elsass

---

---

---

---

v. vysoká

---

---

červená

VB 91-26-4

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

---

dobrá

v. dobrá

červená

VB 91-26-5

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

---

---

dobrá

bílá

Bianca

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

silná

---

---

bílá

Bronner

dobrá

dobrá

dobrá

střední

slabá

---

---

bílá

Cabernet Blanc

VB 91-26-1)

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

---

dobrá

dobrá

bílá

Helios

střední

dobrá

v. dobrá

v. dobrá

nízká

---

---

bílá

Johanniter

střední

dobrá

dobrá

v. dobrá

nízká

---

---

bílá

Merzling

střední

střední

střední

střední

střední

---

---

bílá

Orion

střední

střední

střední

střední

střední

---

---

bílá

Phoenix

v. dobrá

v. dobrá

v. dobrá

v. dobrá

střední

---

---

bílá

Saphira

střední

střední

dobrá

dobrá

nízká

---

---

bílá

Seyval blanc

střední

dobrá

dobrá

v. dobrá

nízká

---

---

bílá         Sirius

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

---

---

---

bílá         Solaris

střední

dobrá

v. dobrá

dobrá

nízká

---

---

bílá

Soleil blanc

dobrá

v. dobrá

v. dobrá

v. dobrá

nízká

---

---

bílá         Staufer

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

střední

---

---

bílá

Vidal blanc

střední

dobrá

v. dobrá

v. dobrá

nízká

---

---

Zdroj: PIWI-International (http://www.piwi-international.org/index.htm).

Obr. 23: Cabernet blanc (PIWI – rezistentní odrůda)

Obr. 24–26: Červené odrůdy: Pinotin (rezistent), Frankovka, Merlot (Vitis vinifera)

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg